Pargas Svenska Pensionärer

 PARGASITEN, Pargas Svenska Pensionärer r.f.
 

Pargas Svenska Pensionärer r.f., Pargasiten, är en livaktig förening med över 400 pargasiter. Genom medlemskap får du tillträde till alla våra aktiviteter.
Våra månadsträffar med innehållsrika och varierande program hålls i Pargas brandkårshus tredje onsdagen i månaden.
Ingen är för gammal för teaterbesök, dator- och övriga kurser, bowling, utfärder och resor både i hemlandet och utomlands.
Pargasitens informationsblad Parentesen ges ut till månadsträffarna och publiceras här på webben med länken på START-sidan. Där kan du läsa aktuella saker om oss och där ingår också egna medlemmars text- och bildbidrag. 
 
                              
Det finns små och stora Pargasiter; alla är lika betydelsefulla

                              

Föreningens stadgar

 

Verksamhetsplan för 2019

länk

Styrelsens sammansättning och funktionärer 2019

Från vänster: Kristina von Weissenberg, viceordf.; Stig Kavander,  Maria Simberg-Sörensen, Kurt Lindroos, Mikael Reuter, ordf., Vivan Norring-Nyström, sekr., Bror Berg, skattmästare och Kari Penttinen. Frånvarande Gunnel Jansson.

 

Styrelsen

Ordförande Mikael Reuter
mikael(ät)undala.fi,  040 552 4978
Vice ordförande, vice sekreterare Kristina von Weissenberg
kristinavw(ät)parnet.fi,  040 455 06 55
Skattmästare Bror Berg
laban1234(ät)gmail.com, 040 560 19 38
Vice skattmästare Kari Penttinen
kari(ät)esnet.fi,  050 511 97 77
Sekreterare Vivan Norring-Nyström
ia(ät)norrskata.com, 0500 83 74 38
Övriga medlemmar
Gunnel Jansson
jansson.gunnel(ät)parnet.fi, 040 5957 203
Kurt Lindroos 
kurt.lindroos475(ät)hotmail.fi, 0500 594 045
Stig Kavander 
swkavander(ät)gmail.com, 0400 22 21 87
Maria Simberg-Sörensen
maria.ss(ät)parnet.fi,   040 825 50 39
Styrelsen för 2019 har samma sammansättning som för år 2018.
 

Funktionärer:

Medlemssekreterare        Kurt Lindroos
Mediekontakt                      Gunnel Jansson
Teknikansvarig                    Kari Penttinen
Fotograf/Klippboken/      Stig Kavander
IKT kontaktperson             Stig Kavander
Parentesens redaktion     Kristina von Weissenberg
                                                       Maria Simberg-Sörensen
Parentesens ombrytning     Carl-Gustav Nygårdas
Webbansvarig                         Carl-Gustav Nygårdas, 040 5071461
                                                    carlgustav.nygardas (ät) gmail.com
Webbredaktör                     Carl-Gustav Nygårdas 
Medlem av SPF:s arbetsutskott:       Kristina von Weissenberg                                        
IT-stödperson: Pentti Nyström, 050 566 70 35, pena(ät)norrskata.com
Resegruppen

Clara Kronqvist-Sundström, ordf. 040 867 1948, kronqvistclara(ät)gmail.com
Anita Sjöholm, medlem.  050 3071699  sjoholmani(ät)gmail.com 
Gunnel Jansson, medlem 040 5957 203, jansson.gunnel(ät)parnet.fi
Asta Lindholm  (mentor)040 575 3120 / lindastae(ät)gmail.com


                                                     
Föreningens webbadress
www.pargas.spfpension.fi.
Föreningens Facebook sida
Pargas svenska pensionärer


Programgrupperna och gruppledarna för PSP:s månadsträffar


1.Beni von Weissenberg                040 545 14 35     benivw(ät)parnet.fi
2. Mårten Malmlund                        0400 71 03 12      marten.malmlund(ät)gmail.com
3. Gunnel Jansson                           040 5957 203      jansson.gunnel(ät)parnet.fi
4. Rainer Wahtera                            0400 91 22 69      rainer.wahtera(ät)gmail.com
5. Rose-Marie Lindroos                  050 562 54 10      rose.marie48(ät)hotmail.fi
    Kurt Lindroos                                 0500 59 40 45      kurt.lindroos475(ät)hotmail.fi
6. Stina Engblom Colliander       0400 71 53 88      stina202(ät)parnet.fi
7. Christina Ahlsund                       040 759 90 52       cahlsund(ät)parnet.fi
    Arvo Björkroth                              044 564 93 51      arvobjorkroth(ät)yahoo.com
8. Obesatt.                              
9. Carita Karlsson                               tel 045 641 5266.  tiitikarlsson(ät)gmail.com>
10 Siv Nygårdas                                 040 5742432      siv.nygardas(ät)gmail.com
    Aino Mattson                                   040 844 0698     aino.mattsson42(ät)gmail.com
            

'

 

Sittande från vänster: Maria Simberg-Sörensen, Vivan Norring-Nyström, Gunnel Jansson, Stina Engblom-Colliander, Camilla Wikström, Riitta Seppä. Stående: Kurt Lindroos, Bror Berg, Beni von Weissenberg, Rose-Marie Lindroos, Carita Karlsson, Mårten Malmlund, Kristina von Weissenberg, Mikael Reuter, Siv Nygårdas, Aino Mattsson, Agneta Hermansson, Kari Penttinen.

Presentation av styrelsemedlemmarna

Mikael Reuter, ordförande
Född i Helsingfors 17/5 1943. Änkling sedan 2007 och sedan 2008 delsbo med Jatta Laineenkare. En son bosatt i Skräbböle och en dotter i Stockholm, två sondöttrar. Gått i skola i Helsingfors, studerat nordiska språk vid Helsingfors universitet (fil. lic.). Fil. dr h.c. vid Umeå universitet. Arbetat vid Forskningscentralen för de inhemska språken i över 30 år, först som språkvårdare och sedan som föreståndare för svenska avdelningen. Skrivit språkspalten Reuters rutor i HBL 1986–2013. Pensionär sedan 2008.
I Pargas har jag bott alla somrar i hela mitt liv, och Pargas har alltid känts som min andra hemort. År 2012 insåg jag att jag ville bo här permanent och sedan dess är jag skriven i Pargas.
Jag har tidigare varit aktiv i en mängd föreningar, från Finlands svenska skolungdomsförbund och studentkåren vid Helsingfors universitet på 1960-talet till Svenska folkskolans vänner och Hugo Bergroth-sällskapet fram till 2010-talet.
Jag har varit en av redaktörerna för Parentesen sedan 2014, och från 2016 är jag ordförande för Pargas Svenska Pensionärer.

Kristina von Weissenberg, vice ordförande
Född Forssell i Pargas 1944. Gift med Beni von Weissenberg. Bodde i Skräbböle fram till studentexamen, efter vilken jag inledde studierna vid ÅA: svenska, historia, kulturhistoria och som pricken över i pedagogik. Hum. kand. Efter att ha varit hemmamamma med 4 barn i 7 år var jag högstadielärare vid Virkby högstadium i 8 år. Sedan var jag anställd vid Svenska Kvinnoförbundet 1987–1989 och som kanslichef vid Svenska folkpartiet 1989–2009. Därefter blev jag en glad pensionär och flyttade med min man Beni tillbaka till Pargas, där jag känner mig trygg och hemmastadd.
Medlem av SPF:s arbetsutskott, och sedan 2016 styrelsemedlem i Pargas svenska pensionärer. Jag är främst aktiv i Röda Korset, men mitt intresse för klassisk musik har bland annat lett till att jag står som arrangör för de årligen återkommande Pargas barockdagar. Jag är också med i pargasitgruppen Da Capo.
 

Bror Berg, skattmästare
Var växte du upp? 
Född 1949 i Monå, Nykarleby
När flyttade du till Pargas?
Började jobba i Pargas 1974, bodde i Åbo. Flyttade till Pargas i början av 1990-talet
Studier?
Student 1969 i Vörå.  Dipl. ekon. från Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1974
Vad sysselsätter dig nu?
Egnahemshuset i Pargas samt släkthemmanet och sommarstuga i Monå förutom sedvanliga pensionärssysslor, skogsvårdsarbete i egen takt
Hurudan personlighet är du?
Anspråkslös, samarbetsvillig
Talanger, hobbyer?
En viss musikalitet. Genealogi, filateli
Pargas: möjligheter? styrka? Utmaningar?
Den utsökt vackra skärgården kunde kanske utnyttjas mera i turismhänseende för att skapa flera arbetsplatser och därmed inflyttning

Kari Penttinen, vice skattmästare
Född i Purmo i Österbotten 15 februari 1945. Uppvuxen i Jakobstad. Gift med Marita och har två söner och två barnbarn som också är pojkar. Biolog från Åbo Akademi med
specialisering på fiskar. Verksam inom fiskeriundervisning i 32 år, först ett par år vid Pernå fiskarskola och sen i Pargas som lärare i fiskevård och miljöskydd och till slut som rektor för fiskeri- och miljöinstitutet i 22 år. Pensionerad sedan april 2009. Intresserad av natur, bl.a. av fåglar och fjällväxter, fotografering, fjällvandring, båtutflykter i skärgården, skidåkning. Läser mycket och hör på blues, country, etno- och folkmusik.
 
Vivan Norring-Nyström, sekreterare
Född 1946 på Norrskata i Korpo. Min make heter Pentti Nyström och kommer från Uleåborg. Vi har två söner och tre barnbarn. Vi har bott i Pargas sedan år 1975.
År 2012  blev jag medlem i pensionärsföreningen. Student från Pargas Svenska Samskola och diplomkorrespondent från Handelshögskolan i Åbo.
Jag är mycket intresserad av språk och att resa, speciellt i Spanien. Somrarna tillbringar jag i min barndoms omgivningar på Norrskata.
Jag hoppas att jag kan tillföra pensionärsföreningen något positivt då jag fått förtroendet att bli invald i styrelsen
 
Gunnel Jansson

Jag bodde under min barndom vid sydkustens stränder: född i Helsingfors, sedan i Åbo, Kotka och tillbaka till Åbo där jag gick i de legendariska skolorna: Cygnaeus folkskola (vid Salutorget), Åbo Svenska Flicklyceum (i skolhusen vid Eriksgatan och i ”Hörran” vid Västra Strandgatan). 
Även studieåren tillbringade jag i Åbo. Det var inte helt lätt att från en helt svensk hemmiljö studera vid Turun Yliopisto på finska. Där fick man tentera på svenska men eftersom all undervisning var på finska blev det snabbt så att yrkesordförrådet var finska och den tidens språkbad blev synnerligen effektivt.
Jag hade alltid varit ”mosters flicka” så jag var bara tre år gammal då jag förklarade att jag skulle bli tandläkare så som Moster. Under åren som kom hittade jag inte någon orsak till att ändra på det beslutet fastän det var jobbigt att komma in vid medicinska fakulteten i Åbo och det behövdes både språkbad, stor målmedvetenhet och en massa envishet för att fullfölja beslutet. Så väl minns jag de ensamma promenaderna längs regniga gator i Åbo då jag grät och var övertygad om att jag aldrig skulle lära mig att jobba via en spegel…… ”du lär dig nog” sa moster.
Så gick studieåren och mitt första jobb var i Kristinestad, även det en kuststad. Där jobbade jag 1000 dagar som skoltandläkare. Förändringarnas tid i samhället var stor och då jag hösten 1972 kom till Pargas anställdes jag som samkommunens hälsovårdscentraltandläkare för då hade hälsovårdscentralerna uppkommit. Då var Pargas köping och här verkade en Samkommun för folkhälsoarbetet vari ingick Pargas och skärgårdskommunerna.  År 1977 blev Pargas stad och valde år 1996 att utträda ur samkommunen. År 2009 sammanslogs sedan samma kommuner till Pargas stad. Många svängar i långdansen. 
Under dessa år hann jag vara hälsovårdscentraltandläkare, ansvarig hälsocentraltandläkare och ledande tandläkare. Så jag har erfarit alla de kommunala svängarna och de förtroendevalda var ofta samma personer som under åren representerade liknande organ med olika benämningar.
Själv hann jag också sitta i Pargas stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, socialnämnden, biblioteksnämnden och skoldirektioner.
Numera jobbar jag som privattandläkare en dag i veckan centralt på Malmen.
Pargasbo är jag kanske inte från början av mitt liv men släktrötterna från fars sida kommer från Boda gård på Attu sedan 1600-talet eller så långt man via släktforskningen kan komma tillbaka i tiden.
Sommarstället Engisholm i Vidkulla by i ”ööstra sokn” köpte mina föräldrar hösten 1951 så jag har  själv upplevt Pargas landskommun, Pargas köping och Pargas stad under 66 somrar på holmen.
Det framkom redan att släktforskning är en sysselsättning jag mycket och gärna sysslar med. Jag intresserar mig även för arkeologi och har deltagit i utgrävningar. Men det är inte endast ”gräva där du står” som är intressant utan historia i alla former och kulturupplevelser i forntid och nutid samt resor både i hemlandet och i utlandet.
Ifall stress och besvikelser smyger på är det skönt att ”dunka” bort dem i vävstugan. Min vävstol är från 1800-talet och är sned i många riktningar och vi trivs tillsammans. 
Cirkeln slöts på något sätt då jag år 2009 flyttade in i min mosters hus på Parsbybacken. Huset är byggt 1935 och genomgick en grundlig ombyggnad och renovering men den gamla mottagningen i övre våningen finns kvar som ett museiminne.
Trädgården och det lilla växthuset ger mycket och kär sysselsättning.
Att bli pensionär var svårt – är svårt fortfarande. Att ena dagen behövas och följande inte behövas alls. Jag är inte den enda som upplever det så, men det tycks sitta i och blir inte lättare med åren.

Kurt Lindroos
Vem är du?
Kurt Lindroos född sommaren 1947 i Våno Östertorp, Pargas men flyttade snart till Åbo.
Var har du vuxit upp och gått i skola?
Jag har vuxit upp och gått iskola i Åbo Topelius folkskola och fem klasser i Classikum¨.
 

När flyttade du till Pargas?
År 1983.
Hur ser din familj ut?
Min hustru Rose-Marie,två vuxna söneroch tre barnbarn.
Vilka intressen har du?
Att umgås med vänner, Skröbbelgåbbana och så har jag en husbil och varit cravanare i  över 20 år och därmed fått vänner från hela norden.
Vem är din förebild?
Jag har ingen direkt förebild men jag högaktar vår nuvarande Republikens President.
Är du engagerad i någon förening berätta vad?

Jag är aktivt engagerad i SFC Turku ry(Åbo caravan förening),numera är jag dock med och ordnar träffar och sammankomster.Har varit med och organiserat både inhemska och samnordiska träffar(varit kontaktperson till de övriga nordiska länderna år 2013). I början av 2000 talet satt jag med i styrelsen var även viceordförande samt ordförande för träffutskottet,som handhar ordnandet av sammakomster.
Din favoritmusik? 
Bra dansmusik,framförallt Tango.
Vad tycker du om Pargas?
I
dyllisk skärgårdsstad och har träffat min fru Rose-Marie här på Lillholmen.
Ditt motto?
Bestämda åsikter och att man håller sina löften. 

 

Stig Kavander

Var växte du upp?
-Uppvuxen och bott i Pargas hela livet.

Studier?
-Byggnadsingenjör vid Vasa Tekniska Läroanstalt 1973.
Vad sysselsätter dig nu?
-Efter en treårig pensionärstillvaro börjar den röda tråden hittas. Mycket kvalitetstid med hustru Camilla och livsuppiggande upplevelser med två barn och sex barnbarn - alla på orten.
Hurudan personlighet är du?
-Bedrägligt att tyda sig själv. Man borde kunna se sig genom vänners och bekantas ögon, men månne jag inte är relativt öppen och nyfiken på det mesta.
Talanger, hobbyer?
-Knappast någon speciell talang värd att nämna, men ganska bred kunskap om ett och annat. Käraste hobbyer är nog säkert körsång och fotografering, speciellt fågelfotografering.
Pargas: möjligheter? styrka? Utmaningar?
-Pargas som centralort har möjligheter att förverkliga ganska stora saker, men såsom motor i den stora skärgårdsstaden borde centralorten fånga in än mer skattören. Att endast förbli en sovstad till Åbo är inte en hållbar framtidsvision. En styrka för närvarande är en relativt bra balans mellan inkomster och utgifter. En annan styrka är ett bra skolnät, som attraherar unga familjer att stanna och flytta in. Ytterligare en styrka har varit en fungerande hälso- och äldrevård. Men från min observationspost som en man i ledet kan jag dock inte undgå att nämna den oerhörda styrka, som finns hos de flesta inflyttade till Pargas. Fiffiga, driftiga och öppna för nytt. Ingen lokal belastning, utan man har modet att göra och presentera nya saker. Mycket positivt!

En stor utmaning är och förblir dock att med små styrmedel behålla konstruktiva och offervilliga ungdomar på orten, för precis nu har efterkrigstidens befolkningsexplosion pensionerat sig i stora skaror och får och bör göra sig nyttig på alla sätt - inte belastande, utan som en oerhörd tillgång.


 
Maria Simberg-Sörenssen

Var växte du upp?
Helsingfors, närmare bestämt på Brändö där också mina båda föräldrar gick i skola
När flyttade du till Pargas?
1979, från Åbo
Studier?
Sociologi och psykologi vid Åbo Akademi, statsvetenskapliga fakulteten
Vad sysselsätter dig nu?
En massa saker. Främst mitt första barnbarn 3 mån, klassisk musik, aktiv i musikfestivalen ”I barockens labyrinter”, bridge, handarbete, hundpromenader.   
Hurudan personlighet är du?
Lite typisk skorpion som är mitt stjärntecken: Intensiv, svartsjuk, passionerad, lojal, modig, stark. Men också lugn och praktiskt lagd, nyfiken på det mesta, konstruktiv, positiv.   Talanger, hobbyer?
Musikalisk (f.d. körsångare, 1 sopran, spelat piano), händig = gillar att sy och sticka, knyppling, vandring i skog och mark kombinerat med bärplockning.  
Pargas: möjligheter? styrka? Utmaningar?
Tvåspråkigheten är en styrka. I de flesta butiker kan man handla på båda språken. När vi flyttade till Pargas kändes det överraskande att kunna tala svenska nästan överallt. Det var också en stor lättnad att slippa trafikbullret i Åbo vid Slottsgatan där min man och jag bodde i nio år. Tänk att kunna sova med fönstret öppet i Tennby, vilken frid! Idag störs friden av mopedknatter och helt onödigt bilkörande i Bläsnäs. Utveckling åt fel håll?

 

Vill du bli medlem??

Kom på månadsmöte  och anmäl dig eller tag kontakt med någon i styrelsen, alternativt anmäl dig via vår "bli medlem sida" på denna webb.