Pargas Svenska Pensionärer

Fågelskådning

Föreningen startade en ny hobbygrupp som kallas "Fågelskådning i Pargas". Gruppen leds av Marcus Duncker och avsikten är att under några morgnar och kvällar i april och maj besöka fina fågellokaler på olika håll i Pargas. Klädsel enligt väderlek, kikare och block för anteckningar samt kamera kan vara värt att ta med. Intresserade kan anmäla sej direkt till;  duncker.marcus(ät)gmail.com eller 040-5521100. Om datum för utfärderna meddelas senare i föreningens händelsekalender på webben.
Bästa hälsningar
Marcus

Våren 2024 f

PSP:s hobbygrupp Fågelskådarna på vårexkursion till Lenholmen 15.4.2024

Sju medlemmar i PSP:s hobbygrupp åkte till Lenholmen torsdagen den 16.5. för att se och höra vilka flyttfåglar som hade anlänt under de gångna dagarna av värme.

PÅ sträckan från parkeringen till Lenholmens fågeltorn hördes lövsångare, trädpiplärka, svartvit flugsnappare och törnsångare. Vid den gamla fallna eken ropade en mindre hackspett och slutligen syntes två stycken.

I tornet var sikten utmärkt, fint medljus, och rödbenan på stranden lät höra sitt vackra läte. På fladan låg en sångsvan som uppträdde så att häckning troligtvis var på gång i området. Några tofsvipor spankulerade längs stranden framför tornet och en stenskvätta hittades tack vare den vassfria strandängen. Fladan var i övrigt rätt tom, bara ett par gräsänder och knipor syntes. En kricka sågs flyga mot Rävnässundet. På andra sidan fladan, i väster höll ett skäggdoppingpar till. Plötsligt hade vi en ormvråk nästan rakt över oss på väg österut, vackert.

Några skarvar flög omkring i området och plötsligt hördes skräntärnans fula, grova läte. Den häckar på fjärdarna i söder men kommer till fladan för att fiska. Två fullvuxna havsörnar höll oss sällskap en tid i strandträden på Lilltervo. Enstaka ladusvalor syntes patrullera över vattnet.

Efter en dryg timme i tornet gick vi tillbaka till parkeringen och hörde samma arter som tidigare. Ännu saknas grå flugsnappare, rosenfink, törnskata och gulsångare, vilka alla kommer inom en vecka, sannolikt.

Marcus
gruppledare

 

Höstens fågelexcurr 2023

PSP:s hobbygrupp ”fågelskådarna” samlades till exkursion den 6.9. kl 8.00 på Bustis. Avsikten var att kolla om det redan fanns flyttfåglar på de större ängarna på Ålön. Vi samåkte igen med bara fyra bilar.

Första stoppet gjordes vid Simonby ängar, där ett par havsörnar sågs på avstånd i söder. På marken rörde sig sädesärlor, piplärkor och i luften bl.a. små flockar av svalor. Kajorna var i farten och stora flockar med ringduvor likaså.

Följande stopp blev vid sötvattensbassängens sluss, där vi såg en flock med skarvar på vattnet, gräsänder vid vasskanten liksom också några skäggdoppingar. Sångsvan med unge fanns på bassängsidan medan ett par knölsvanar med tre ungar simmade utanför.

Stannade sedan vid Skärmola ängar där vi såg den koloni av tamduvor som håller till kring gårdarna där. Också här fanns det sädesärlor och enstaka piplärkor på marken plus en stor flock kajor med lite kråkor på födosök. Trots god sikt såg vi inga tecken på flyttning.

I Nulto gjordes nästa stopp men där skymdes sikten av höga majsplantor nära vägen. De bakre ängarna var förvånansvärt tomma på fåglar. Några svalor och sädesärlor sågs på håll.

Stannade för att kolla ängarna vid Sydmo men kunde konstatera att de var fågellösa, inga rörelser på marken, inte heller i luften. Gruppen konstaterade att förekomsten av flyttfåglar var ringa.

Tara ängar blev denna gång vårt sista stopp. På en åker stod ett par tranor som flög iväg. Några svalor sågs i luften, sädesärlor och piplärkor hördes. Rödhaken lät höra sitt knäppande läte och större hackspetten ropade. Klockan var närmare 10 och vi avslutade utfärden.

Deltagarantalet var 8 och vi njöt fullständigt av det vackra morgonvädret. Någon höstflyttning kunde inte konstateras!

Marcus

gruppledare

 

Hösten 2022

Höstens utfärd gick igen till Petteby och tornet där. Där hade det setts flera olika rovfåglar under veckorna innan. Vi gjorde denna gång en eftermiddagsutfärd och träffades på Bustis kl 15.00. Bland andra vanliga arter i Pettebyviken såg vi faktiskt både sparvhök, ormvråk, havsörn och en ungfågel av ängs- eller stäpphök; tydlig orangebrun undersida syntes. Två gråhägrar höll till i viken. Sävsparvar och mesar hördes kring tornet. I övrigt hade vi inte samma tur med rovfåglarna som under tidigare dagar. 17-tiden var vi färdiga. Åtta medlemmar deltog denna gång.

Hälsn. Marcus

Våren 2022 verksamhet

Hej alla
Nu har de första flyttfåglarna visat sig i Pargasbygden trots snö och kalla nätter. Tänkte planera en första exkursion i slutet av mars/början av april men återkommer med lämpligt datum senare, enligt väderkartorna.
Påminner om det tillfälle som Kombi har fastslagit angående fågelsång och -namn som Kari P. och jag håller den 23.3. kl 13-15 i Stadshusets fullm.sal. Kontakta Kombi om ni vill delta. Bra att börja våren med lite repetition av fågelläten.
OBS. Vi är en liten grupp men kunde vara flera. Ta gärna med någon bekant som vill röra sig i naturen/se på fåglar, vi kan alldeles bra vara 10-12 personer på exkursion!
Vårhälsningar
Marcus

Höstutfärd 15.9
Föreningens fågelskådargrupp gjorde en utfärd till de öppna ängarna kring Tara, Petteby och Skärmola och stannade upp vid sötvattensbassängens sluss för att kolla höstens flyttfåglar. Vädret var klart med en moderat nordlig vind vilket brukar få igång höststräcket. Vi såg flockar av småfåglar som samlades på ängarna inför flyttningen, sädesärlor, sånglärkor, ängspiplärkor och bofinkar. Grågässen drog ut mot kusten i flockar och enstaka trastar syntes. Vi gladdes åt att se ladusvalor på tre lokaler, också de på flyttning. Över Flatskär vid slussen flyttade en vråk på hög höjd söderut. Deltagarantalet var sju.
Marcus

27.5.2019
Fågelskådargruppens nattexcurr genomfördes i fin väderlek, kvällsnatten var alldeles stilla och hörbarheten otrolig. Tyvärr orkade inte de vanligtvis aktiva nattfåglarna höra av sig på normalt sätt. Vi hörde dock sävsångare och rörsångare, vilka sjöng ovanligt dämpat. När skymningen föll hörde man tydligt att näktergalarna började sjunga ivrigare och när vi avslutade sjöng redan fem individer för fullt kring Pettebyviken. En vacker kvällskonsert! Både rördrom och vattenrall föredrog att hålla sig tysta. Hägern sökte sig till sitt nattlogi i skymningen och törnsångaren underhöll oss med upprepade, explosiva sångutbrott.  Vi åtta skådare njöt av dofterna i den stilla kvällen och av trevlig samvaro.
I höst gör vi en utfärd under fåglarnas intensiva flyttning söderut. Väl mött!
Marcus

Lenholmen 14.5.2019
Fågelskådargruppens andra excurr gick till Lenholmen och man hade tur med vädret. I solsken och vindstilla fick vi höra lövsångare, grönsångare och svartvit flugsnappare sjunga i lunden. På fladan framför tornet sågs rödbena, grönbena och gluttsnäppa. Fiskgjusen fångade sitt morgonmål framför oss, hägern flög över och några skedänder visade sig på nära håll. Sångsvanen sågs och hördes.

Några av de fåglar vi såg. Bilderna tagna av Carl-Gustav Nygårdas


Nästa excurr blir en sen kvällslyssning i Petteby med samling vid Bustis kl 21.30. Datumet meddelas senare.
Hälsningar
Marcus

Fågelskådargruppens första utfärd
Fågelskådargruppens första utfärd lyckades bra i perfekt vårväder, med värme och sol. Förutom vanliga arter i Pargas sågs norrut flyttande ljungpipare, med läte och en flock på ca 50 spovar där en tydlig drill avslöjade att också småspovar fanns med i flocken! 
Nästa excurr går till Lenholmslunden och fågeltornet där som vätter ut mot Mattholmsfladan. Ett fint ställe att skåda fåglar på, man ser sjöfåglar och vadare av flera olika arter vid varje besök. Tidpunkten blir tisdagen den 14.5. med träff på Bustis kl. 7.30. Parkeringsplatser finns på Lenholmen så man kan åka dit direkt om man kommer från skärgården. Klädsel enligt väderlek, stövlar behövs inte. Vänligen meddela ditt deltagande till mej ; duncker.marcus@ gmail.com. Utfärden tar ca tre timmar men man kan avbryta när man vill. Välkomna!
Marcus