Pargas Svenska Pensionärer

Perennerna eller Trädgårdsgruppen

 

De möttes i Skräbböle Barakken och pratade i förtäckta botaniska ordalag. Så kom dom till.Vet ni vem Perennerna är? Säger vi Pargasiter och trädgård så vet alla. Det är Pargasitens trädgårdsgrupp som startade sina aktiviteter våren 2010, med Pirkko Lehtonen som Inspiratör och ledarare. Hon är också fotografen på denna sida.

 

 

Runsalaparken

Kanske vi övriga Pargagsiter kan vända oss till Perennerna för att få tips när vi sliter ont bland ogräs och skadeinsekter?