Pargas Svenska Pensionärer

Bli medlem

Uppgifterna, som du har givit, kommer att sparas och uppdateras i medlemsregistret, som är i digital form och gemensamt med Finlands Svenska Pensionärsförbund.

Pargas Pensionärer använder registret för att få fram information till medlemmarna. Den används inte t.ex. för marknadsföring.

 


Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Om e-postadressen ändras gäller den gamla tills den nya är bekräftad.


Övrigt

Skriv siffran 5 med bokstäver: