Pargas Svenska Pensionärer

Vill du bli medlem??

Kom på månadsmöte  och anmäl dig eller tag kontakt med någon i styrelsen. Alternativt anmäl dig med formuläret nedan. Den som anmäler sig under hösten 2021 behöver inte betala medlemsavgift för 2021.

Skriv siffran 4 med bokstäver: