Pargas Svenska Pensionärer

Vill du bli medlem??

Kom på månadsmöte  och anmäl dig eller tag kontakt med någon i styrelsen. Alternativt anmäl dig med formuläret nedan.

Skriv siffran 9 med bokstäver: