Pargas Svenska Pensionärer

Släktforskning

Släktforskningsgruppen  sysslar bl.a. med, nyheter inom släktforskningen och inom DNA forskningen, svårlästa kyrkböcker och andra förekommande liknande problem.  

Gruppen inleder höstens verksamhet tisdagen den 22 september kl 13.00 - 15.00 i Seniorum, på Strandgatan.

Därefter träffas gruppen regelbundet udda veckor,  dvs den 6 och  20 oktober,  3 och 17 november samt den 1 och 15 december (julkaffe).