Pargas Svenska Pensionärer

HÖSTEN 2023

Vi inleder hösteäsongen med ett möte/infotillfälle i Seniorpunkten (OBS ändrad mötesplats).

Följande ärenden finns på agendan
- höstens bowlingsresor
- eventuellt andra ärenden

Välkomna
Med vänlig hälsning, 
Seppo
tel 0400 46 91 92

Se bowlingstiderna i händelsekalenderns veckoprogram.
 H.SEPPO

 

Pargasiterna  BOWLING 

Bowlingens korta historia

Sin nuvarande utformning med spel mot tio käglor ställda i triangel med spetsen mot spelaren har bowling fått i USA, dit det torde ha införts från Europa främst av invandrande tyskar och nederländare.

Den första bowlinghallen öppnades i New York 1840. I Finland  öppnades den första bowlinghallen på Elisabetsgatan i Helsingfors 1924. 1976 installerades de första automatiska poängräknarna. Systemet hade utvecklats av AMF och Brunswick tillsammans.

Vad är bowling? Enligt Nationalencyklopedin 1990 är det ett kägelspel som spelas inomhus på banor av trä eller syntetmaterial där utövaren med hjälp av ett klot försöker slå omkull tio i triangelform uppställda käglor. På engelska kallas det ”ten-pin bowling”. Man tävlar såväl individuellt som i lag.

Klotet måste vara format av en icke metallisk massa och tillverkades ursprungligen av trä, sedermera av bakelit, gummi eller polyester. Klotet har tre olika skikt: ett ytskikt, ett mellanskikt och en tyngre kärna. Käglorna består av laminerat trä med ett yttre plastskikt.

Banan är 1,04-1,07 m bred och 19,2 m lång. Den är täckt av ett lackskikt som oljas till ca. ¾ för att minska klotets friktion och efter det en torr del som möjliggör slag med skruv.

Pargasiterna

Bowlarnas aktiva dragare Seppo Rajamäki är till ursprunget Mänttä-bo. Pargas blev den nya hemorten år 1956 genom att föräldrarna flyttade, som Seppo säger: ”Työn perässä”.

För pargasiterna gick det så lyckligt att bowlinghallen kom till Pargas ungefär vid samma tid som Seppo blev pensionär. Han kunde bowla i Pargas och så småningom blev han dragare för pensionärsgruppens bowlare.

Nu omfattar gruppen 43 personer som möts 2-3 gånger per vecka, ibland upp till fem gånger! Tävlingarna är oftast individuella men dessutom tävlar man i 3-mannalag och s.k. bolagstävling med två deltagare i varje ”bolag”. Tremannalagen har tre deltävlingar på hösten och våren. Den sista för året ordnas i december med avslutande prisutdelning. Bolagstävlingen har fyra omgångar då alla ”bolag” tävlar mot varandra. Finalen i den utkämpas sedan mellan de fem från vartdera blocken.  Det gäller alltså att vara skärpt och komma ihåg vilken sorts tävling det gäller vilken dag!

De som tycker att det behövs ytterligare stimulans kör till Reso, Ekenäs, Åbo, Raumo eller Forssa för att hålla konditionen uppe! Lokalt utkämpas också tävlingar mot Eläkeläisten liiton Paraisten osasto. Det är alltså högst otroligt att aktiva bowlare inte vet vad de skall göra på fritiden. Däremot kan det säkert hända att fritiden tar slut.

Lilla jul firas naturligtvis med en tävling som avslutas med middag! En gång per år ordnas en längre resa, den senaste gjordes i början av sommaren till Tallinn.

Bowlarna kan beskrivas som en social, aktiv och glad grupp människor som inspireras av varandra och av sin hobby!

Alla läsare som blir nyfikna och vill veta mera om bowling och kanske också komma med i gruppen uppmanas ta kontakt med Seppo Rajamäki tfn 0400-469192 eller e-post.

      

Tisdagens morgontidiga grupp har både roligt och jobbigt, ibland går det bra - ibland går det inte alls!

 

Arvo ser nöjd ut - kanske det blev strike

  

 

Tremannatävlingen i Reso våren 2024

 

Laguppställning

 

Resultaten från 11.4.2024

Bowlingsresultat 31.1.2024

 

Länk till resultaten

Tremannatävlingen hösten 2023

Tremannatävlingen hålls i Reso

Länk till slutliga resultaten