Pargas Svenska Pensionärer

Erfarheten från år 2020 visar att de mest använda sätten för datastöd är i formen av hembesök, också It -rådgivning för seniorer är mycket välfrekventerad.            

Möjlighet till It stöd finns genon s.k. fjärrskrivbord där man sammankopplar "lärarens och elevens" datorer via ett program. 


Lösningar för många problem finns också under nedanstående Tips och tricks. 

Tips och Tricks innehåller nu nya intressanta Tips om säkerhet och program.

Datorn ABC för Windows 10 finns nu för nedladdning/användning
Android telefonens ABC finns nu för nedladdning.
Android pekplattans ABC finns nu för nedladdning

Jag tror att det finns en hel del önskemål angående bättre kännedom om behandling av foton, om katalogisering och arkivering, om olika e-postkonton och sist men inte minst om städning av datorn! 

 Det är just önskemål av det här slaget som hjälper handledaren att skräddarsy individuell hjälp – tveka alltså inte att höra dig för och 
komma med önskemål.

Vid frågor kontakta:
Kurt Lundstrom 0500413162
contactkurt3@gmail.com