Pargas Svenska Pensionärer

Om att åldras tryggt

Dessa sidor, som upprätthålls av Kotkanejdens pensionärer, ska hjälpa dig att åldras tryggt. Det är många frågor som bubblar upp:

Vem betalar dina räkningar och sköter andra angelägenheter om du inte längre själv klarar av det?

Var och hur ska du vårdas i livets slutskede? 

Hur ska dina molntjänster, internetsidor (facebook osv.), din telefon och dator tömmas? 

Får din partner pengar från banken för mat och andra levnadskostnader om du själv dör?

Svaren på dessa och många fler frågor hittar du genom att trycka på länken nedan.

Åldras tryggt