Pargas Svenska Pensionärer

IT-våren 2019

Bästa IT-vänner

IT-gruppens Drop-in-träff 8.5 avslutade vårens IT-verksamhet. Jag och C-G Nygårdas tackar alla för ett aktivt deltagande i vårens träffar. 

IT-gruppens verksamhet fortsätter igen i september. Jag skickar information om höstens verksamhet och datum för gruppernas träffar i slutet av augusti.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar.

Pentti

Kajs tips

Här är en länk till Grankullas hemsida, där Kaj Kankaanpää ger goda råd åt datoranvändare