Pargas Svenska Pensionärer

IT Hösten 2020

Vårens IT-verksamhet avslutades i mitten på mars på grund av Coronapandemin. Under försommaren var det lugnt på den fronten men tyvärr fortsätter Coronapandemin och nu i augusti verkar den att ta fart igen.

PSP:s styrelse har nu tagit ställning till hobbygruppernas verksamhet under hösten 2020. 

Styrelsen föreslår att åtminstone vissa hobbygrupper kan försiktigt återuppta sin verksamhet. Då skulle det gälla främst de grupper som kan ha sin verksamhet utomhus eller stora lokaler där man kan hålla ordentligt avstånd.

Jag tycker att vi har svårt att fylla Corona-säkerhetskraven på våra Seniorum-träffar. 

Ibland är vi många som sitter sida vid sida i 1,5 timmars tid i ett slutet rum. Handledarna sitter sida vid sida med hen som behöver hjälp.

Det sägs att man skall undvika onödiga kontakter i instängda utrymmen.

Vi har därför beslutat att inhibera IT-träffarna på Seniorum under hösten 2020.

Om det sker en positiv utveckling med Coronapandemin så att vi kan återuppta träffarna meddelas detta med ett infobrev och på vår webbsida.

De som behöver akut hjälp med datorn kan ringa till Carl-Gustav Nygårdas. Han har lovat ordna stöd på någorlunda säkra former.

Själv bor jag under största delen av hösten på en annan ort och kan inte bjuda på denna service.

Med bästa häsningar

Pentti

Kajs tips

Här är en länk till Grankullas hemsida, där Kaj Kankaanpää ger goda råd åt datoranvändare