Pargas Svenska Pensionärer

PARGASITERNAS VECKOPROGRAM

Måndagar kl. 09.00–12.00 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Måndagar kl. 10.30-12.30 Nybörjarkursen i släktforskning, udda veckor
Måndagar kl. 13.00 Bridge i Seniorboendets klubblokal på Vapparvägen
Måndagar kl 10.00 Stavgång, se händelsekalendern
Tisdagar kl. 09.00 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Tisdagar kl 13.15 Släktforskning udda veckor
Tisdagar kl 14.15 -15.45 Diskussionsgruppen De pratglada
Tisdagar kl 17.00  Fotografering i Seniorpunkten 
Tisdagar kl.18.30-21.00 en gång i månaden. Litterära salongen
Torsdagar kl 14.30 Vattengympa i Folkhälsanhuset
Fredagar kl. 09.00–12.00 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Fredagar kl. 13.45 Vattengympa i Folkhälsans hus
Data, Konst, Musik och Trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna.
IT, smedjor, träffas ett par gånger i månaden i Seniorpunkten.