Pargas Svenska Pensionärer

PARGASITERNAS VECKOPROGRAM

Måndagar kl. 09.00–10.30 och 10.30-12.00. Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Måndagar kl. 10.30-12.30 Nybörjarkursen i släktforskning, udda veckor
Måndagar kl. 13.00 Bridge i Seniorboendets klubblokal på Vapparvägen
Måndagar kl 10.00 Stavgång, se händelsekalendern
Tisdagar kl. 09.00-10.00 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Tisdagar kl 13.15 Släktforskning udda veckor
Tisdagar kl 14.00 -15.30 Diskussionsgruppen De pratglada
Tisdagar kl 17.00  Fotografering i Seniorpunkten 
Tisdagar kl.18.30-21.00 en gång i månaden. Litterära salongen
Onsdagar kl 9.00-10.30 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Onsdagar kl 13-15  jämna veckor Hembygdskunskap i Björkfeldtas stuga
Torsdagar kl 14.25 Vattengympa i Folkhälsanhuset
Fredagar kl. 09.00–10.30 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Fredagar kl. 13.50 Vattengympa i Folkhälsans hus
Data, Konst, Musik och Trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna.
IT, smedjor, träffas ett par gånger i månaden i Seniorpunkten.

 

Händelsekalender

05.10
IT Stöd Drop In
05.10
Hembygdskunskap ”Nöjen i min ungdom”
10.10
Stavvandring Gesterböle. Samling vid Brankis kl 10
11.10
Styrelsemöte
12.10
Intressebevakningsfullmakt Kombikurs
13.10
IT-stöd Tema: IT säkerhet, Bl.a Nyckelring
18.10
Fotoklubb Bildtema: Höstbilder
19.10
Oktoberträff
20.10
Hembygdskunskap
26.10
Seniorföreläsning, Jeanette Björkqvist I samhällets utkanter
07.11
Seniorskeppet Förbundets resa till Stockholm med Silja Line 
08.11
Styrelsemöte
16.11
Novemberträff med höstmöte
18.11
Förbundets höstmöte med jubileumsfest. Hanaholmen
22.11
Åboländsk kryssning (kväll-kväll)
30.11
Seniorföreläsning, Monika Fagerholm Språket och musiken i mina romaner
30.11
Final i frågesporten
13.12
Styrelsemöte
21.12
Månadsträff med julfest