Pargas Svenska Pensionärer

 

 

 

Koncentrationen tycks vara 100 %

 

 

  Resultat från måndagsbridgen

Vi spelar varje måndag kl 13. . Nya spelare är välkommna!

 


Resultat från partävlingen i bridge 9.3 2020
1) Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                               45p
2) Siv Granberg och Riitta Niemilä                                      41p
3) Johanna Bondas och Marianne Saanila                    38p
4) Nils Ekholm och Leif Karlsson                                        37p
5) Solveig Ljungberg och Stina Engblom Colliander   34p
6) Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen         31p
7) Kristina Ertman och Agnes Lindström                         26p

 

Resultat från partävlingen i bridge 2.3. 2020
1) Siv Granberg och Riitta Niemilä                                  92p
2) Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                            79p
3) Johanna Bondas och Marianne  Saanila                  70p
4) Maria Simberg Sörensen och Timo Nieminen       63p
5) Nils Ekholm och Leif Karlsson                                      55p
6) Kristina Ertman och Agnes Lindström                       50p
7) Christina Koskinen och Annika Forsell                       49p
8) Stina Engblom Colliander och Solveig Ljungberg 46p
 

Resultat från partävlingen i bridge 24.2

1) Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                  52p
2) Nils Ekholm och Leif Karlsson.                           42p
3) Christina Koskinen och Timo Nurminen         41p
4) Annika Forsell och  Tom Ramström                  37p
5) Johanna Bondas och Marianne Saanila          35p
6) Kristina Erthman och Agnes Lindström           33p

 

Resultat från partävlingen i bridge 17.2

Marianne Saanila och Johanna Bondas                                 73 p
Siv Granberg och Riitta Niemelä                                                72 p
Nils Ekholm och Leif Karlsson                                                     71 p
Jan-Erik Berquist och Per Österman                                         63 p
Solveig Ljungberg och Stina Engblom-Colliander               62 p
Agnes Lindström och Kristina Ertman                                      56 p
Annica Forssell och Tom Ramström                                           55 p
Maria Simberg-Sörensen och Timo Nurminen.                    52 p

Resultat från partävlingen i bridge 10.2

1) Christina Koskinen och Per Österman                      74 p
2) Marianne Saanila och Johanna Bondas                   71 p
3) Maria Simberg-Sörensen och Timo Nurminen       68 p
4) Riitta Niemelä och Jan-Erik Berquist                          67 p
4) Solveig Ljungberg och Stina Engblom-Colliander  67 p
6) Nils Ekholm och Leif Karlsson                                          60 p
7) Agnes Lindström och Kristina Ertman                         52 p
8) Annika Forssell och Tom Rahmström                            45 p

Resultat från partävlingen i bridge.3.2

1)  Maria Simberg-Sörensen och Timo Nurminen       76p
2)  Siv Granberg och Riitta Niemelä                                  70p
3)  Christina Koskinen och Per Österman                      67p
4)  Nils Ekholm och Leif Karlsson                                       66p
5)  Marianne Saanila och Johanna Bondas                    65p
6)  Annika Forssell och Tom Rahmström                         61p
7)  Agnes Lindström och Kristina Ertman                        52p
8)  Solveig Ljungberg och Stina Engblom-Colliander 47p

27.1
1)  Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen           36p
2)  Solveig Ljungberg och Stina Engblom Colliander      35p
3)  Christina Koskinen och Per Österman                        33p
4)  Nils Ekholm och Leif Karlsson                                        32p
5)  Marianne Saanila och Johanna Bondas                    31p
6)  Agnes Lindström och Kristina Ertman                         13p

 

20.1 var vi på kryssning med Vikingline till Mariehamn och spelade två partävlingar med följande resultat:
Förmiddagen:
1)  Heiki Kaisti och Pentti Peltonen                                  83p
2) Nils Ekholm och Leif Karlsson                                    74p
3)  Stina Engblom/Colliander och Per Österman    68p
4)  Leena Tarkki och Salme Amberla                              65p
5)  Solveig Ljungberg och Jan-Erik Bergquist            61p
6)  Marianne Saanila och Johanna Bondas                  59p
7)  Maria Simberg/Sörensen och Timo Nurminen      60p
8) Annika Forsell och Tom Rahmström                          34p

Eftermiddagen:
1) Heiki Kaisti och Pentti Peltonen                                 89p
2)  Leena Tarkki Salme Amberla                                79p
3) Stina Engblom/Colliander och Per Österman            67p
4) Nils Ekholm och Leif Karlsson                                        63p
5)  Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen          62p
6)  Marianne Saanila och Johanna Bondas                      58p
7)  Solveig Ljungberg och Jan-Erik Bergquist                  46p
8)  Annika Forsell och Tom Rahmström                          40p

13.1
1)  Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen            50p
2)  Annika Forsell och Tom Rahmström                                  39p
3)  Nils Ekholm och Leif Karlsson                                              36p
4)  Solveig Ljungberg och Stina Engblom Colliander           34p
5)  Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                                     33p
6)  Kristina Ertman och Agnes Lindström                                31p
7)  Marianne Saanila och Johanna Bondas 29p

6.1
1)  Johanna Bondas och Marianne Saanila                      20p
2) Kristina Ertman och Anita Kaisti                                        19p
3)  Siv Granberg och Riitta Niemelä                                                         18p
4)  Stina Engblom Colliander och Christina Koskinen         13p
5)  Maria Simberg Sörensen och Solveig Ljungberg            10p
 

 

Vi har börjat bridgespel under hösten med följande resultat:

16-12
1) Siv Granberg och Marianne Saanila                                                40p
2)  Christina Koskinen och Per Österman                                           35p
3)  Maria Simberg-Sörensen och Stina Engblom-Colliander         32p
4)  Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                                         30p
5)  Nils Ekholm och Leif Karlsson                                                         27p
6) Solveig Ljungberg och Krristina Ertman                                          16p
 

9-12
1) Christina Koskinen och Per Österman                                 76p
2)  Siv Granberg och Jan-Erik Bergquist                                   74p
3) Johanna Bondas och  Marianne Saanila                               72p
4)  Leif Karlsson och Nils Ekholm                                            70p
5)  Anita Kaisti och  Agnes Lindström                                      60p
6-7)  Solveig Ljungberg och Kristina Ertman                             54p
6-7)  Annica Forsell och Tom Rahmström                                54p
8) Maria Simberg- Sörensen och Timo Nurminen                  44p
 

2-12
1) Siv Granberg och Marianne Saanila                                     53
2)  Maria Simberg-Sörensen och Timo Nurminen                 46p
3) Christina Koskinen och Per Österman                                 38p
4-5)  Leif Karlsson och Nils Ekholm                                         35p
4-5)  Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                                      35p
6) Annica Forsell och Tom Rahmström                                     32p
7)  Solveig Ljungberg och Kristina Ertman                                13p
 

25-11
1) Maria Simberg-Sörensen och Timo Nurminen                    52p
2)  Siv Granberg och  Jan-Erik Bergquist                                    45p
3)  Solveig Ljungberg och Kristina Ertman                                43p
4)  Johanna Bondas och Marianne Saanila                               41p
5)  Christina Koskinen och Per Österman                                   32p
6)  Annica Forssel och Tom Rahmström                                  27p

 

 

Resultat från 18 11
1:a   Maria Simberg Sörensen och  Timo Nurminen          43p
2/3 Christina Koskinen och Per Österman                             38p
2/3  Riitta Niemelä och Siv Granberg                                       38p
4:a  Marianne Saanila och Johanna Bondas                           36p
5:a  Anita Kaisti och Jan och Erik Bergquist                            35p
6:a  Solveig Ljungberg och Kristina Ertman                              33p
7:a   Nils Ekholm och Leif Karlsson                                             29p

 

Resultat från 11 11
1:a    Riitta Niemelä och Siv Granberg                                               55p
2:a   Marianne Saanila och Johanna Bondas                                 39p
3:a   Nils Ekholm och Leif Karlsson                                                     37p
4:a   Christina Koskinen.Per Österman                                               36p
5:a    Stina Engblom Colliander och Jan och Erik Bergquist       30p
6:a   Annika Forsell och Tom Ramström                                              29p
7:a  Solveig Ljungberg och Kristina Ertman                                       26p. 

Resultat från 4 11
1:a  Marianne Saanila och Johanna Bondas                                49p
2:a  Riitta Niemelä och Siv Granberg                                                41p
3:a  Anita Kaisti och Jan och Erik Bergquist                                 40p
4:a  Maria Simberg Sörensen och T imo Nurminen                   39p
5:a  Stina Engblom Colliander och Per Österman                     38p
6:a  Solveig Ljungberg och Kristina Ertman                                 35p
7:a  Annika Forsell och Tom Rahmström                                       10p

28 oktober
1)   Nils Ekholm och Per Österman                                          44p
2)   Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                                  43p
3)   Marianne Saanila och Johanna Bondas                         36p
5)   Siv Granberg och Riitta Niemelä                                        35p
6)   Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen              33p
7)   Solveig Ljungberg och Kristina Erthman                         24p

 

21 oktober:
1/2    Christina Koskinen och Per Österman                          45p
1/2    Siv Granberg och Riitta Niemelä                                     45p
3        Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen            42p
4        Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                                 38p
5        Solveig Ljungberg och Kristina Ehrtman                       37p
6        Marianne Saanila och Johanna Bondas                         33p
 

2:e september:
1/2    Solveig Ljungberg och  och Christina Erthman                  20
1/2    Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen                   20
3       Siv Granberg och Riitta Niemilä                                                 14
4/5    Kristina Koskinen och Per Österman                                      13
4/5    Marianne Saanila och Johanna Bondas                                13

9:e september:
1    Kristina Koskinen och Per Österman         54
2/3    Siv Granberg och Riitta Niemelä         45
2/3    Anita Kaisti och Jan och Erik Bergquist         45
4       Marianne Saanila och Johanna Bondas   37
5       Solveig Ljungberg och Kristina Erthman      33
6       Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen     26

16:eseptember
1/2    Annica Forsell och Tom Ramström     42
1/2    Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen     42
3       Marianne Saaila och Johanna Bondas        41
4       Anita Kaisti och Jan och Erik Bergquist             40
5       Solveig Ljungberg och Kristina Erthman        38
6       Christina Koskinen och Per Österman        37

23:e september
1        Siv Granberg och Riitta Niemelä              42
2        Marianne Saanila och Johanna Bondas      37
3        Christina Koskinen och  Per Österman       30
4        Annica Forsell och Tom Ramström          29
5        Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist               22
6        Solveig Ljungberg och Kristina Erthman         20


30:e september
1        Siv Granberg och Riitta Niemelä                54
2        Marianne Saanila och Johanna Bondas        43
3        Christina Koskinen och Per Österman           35
4        Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen         32
5        Solveig Ljungberg och Kristina Erthman             30
6/7    Annica Forsell och Tom Ramström          29
6/7    Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist               29

7:e oktober
1        Christina Koskinen och Per Österman             44
2        Marianne Saanila och Johanna Bondas          43
3        Siv Granberg och Riitta Niemelä                   41
4        Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen          40
5        Stina Engblom Colliander och Jan-Erik Bergquist     34
6        Annica Forsell och Tom Ramström               27
7        Solveig Ljungberg och Kristina Erthman              23

14:e oktober
1        Anita Kaisti och Jan-Erik Bergquist                   83
2        Siv Granberg och Riitta Niemelä                   76
3        Stina Engblom-Colliander och Nils Ekholm            66
4        Solveig Ljungberg och Kristina Erthman              61
5        Maria Simberg Sörensen och Timo Nurminen           58
6        Christina Koskinen och Per Österman              56
7        Marianne Saanila och Johanna Bondas         54
8        Annica Forsell och Tom Ramström              49