Pargas Svenska Pensionärer

Ordförandens spalt

”Hur kan man då bryta ensamhetens onda cirkel? Ett råd är att i god tid börja förbereda sig på tillvaron som pensionär – att bygga upp nätverk och börja fundera på hobby- och föreningsverksamhet man skulle vilja ägna sig åt.”

 Citatet är taget ur artikeln Ensamhet är ett gissel för många i Hufvudstadsbladets annonsbilaga för äldre den 11 september. Och så är det ju. När vi har avslutat vårt tidigare arbete och inte längre har samma naturliga kontakt med arbetskamrater, och andra som vi känner via jobbet, behöver vi något nytt. Vad är då mer naturligt än att skriva in sig i en pensionärsförening och aktivera sig i dess verksamhet, som ger tillgång till både gamla och nya kontakter och erbjuder möjligheter att utöva hobbyer av olika slag. Så jag önskar alla både nyblivna och mer långvariga pensionärer varmt välkomna som medlemmar i vår förening.

Under det senaste halvårets exceptionella tider är ensamhet, eller i varje fall minskade kontakter med anhöriga, vänner och bekanta, något som hat drabbat de flesta av oss pensionärer. Tyvärr har inte vår förening kunnat göra så mycket åt det, på grund av förståeliga restriktioner. Men vi ska inte ge upp utan försöka acceptera saker som de är, som Elisabeth Rehn framhåller i en annan artikel i samma tidningsbilaga. Och vi pargasiter har inte gett upp. Många av hobbygrupperna har återupptagit sin verksamhet nu i höst – försiktigt, med behöriga avstånd och gärna utomhus. Hur det blir med månadsträffarna vet vi ännu inte med säkerhet, men förhoppningsvis kan vi åtminstone träffas med femtio närvarande åt gången.

Eftersom vår verksamhet trots allt är mer begränsad än tidigare har styrelsen beslutat att nya medlemmar som skriver in sig under hösten inte behöver betala någon medlemsavgift i år, men ändå får delta i vår verksamhet. Jag hoppas våra medlemmar sprider detta glada budskap bland vänner och bekanta som ännu inte skrivit in sig.

Till slut vill jag påminna om något som vi hoppas kan genomföras både i höst och i vår, nämligen seniorföreläsningarna i samarbete med Skärgårdens Kombi. De ska i höst hållas i Stadshuset den 28 oktober och 23 november. Tyvärr har Sophia Jansson, som i oktober skulle tala om Mumins historia, fått förhinder på grund av en nödvändig utlandsresa, men till vår glädje har författaren Monika Fagerholm lovat ställa upp i stället. I november (obs. en måndag) är vår föreläsare den åboländska riksdagsledamoten och Svenska Finlands folktings ordförande Sandra Bergqvist.

Mikael Reuter