Pargas Svenska Pensionärer

Ordförandens spalt

HÖST
Höstens förebådande signaler har redan länge funnits omkring oss. Men värmen i luften har hållits kvar och oviljan att släppa sommaren och gå in i en förändring gör att människan hänger kvar i tiden som egentligen redan har passerat. - Vi har faktiskt nått hösten nu.

Vår förening, Pargasiterna, har kört i gång med verksamheten sedan en tid tillbaka.

Vi har många hobbygrupper, faktiskt femton stycken (se dem uppräknade i Parentesen), och de flesta har nu höst-sammankallat medlemmarna, bokat tider och platser. Jag har redan aktivt deltagit i fyra gruppers sammankomster och det är med stort engagemang man igen träffas och utbyter nyheter från sommaren samt bara ”sätter igång” igen.

Det finns möjligheter att samla en grupp personer som har någon hobby, som DU tycker att är trevlig, samt bilda en ny hobbygrupp. Ta kontakt med föreningens styrelse. Vi hjälper gärna till med arrangemangen. Varje hobbygrupp har möjlighet att motivera och anhålla om ett bidrag på 200 € för sina hobbyträffar.

Några hobbygrupper var aktiva hela sommaren.

Sommaren bjöd även på några större träffar.

Pargasdagarna i juni deltog Pargas svenska pensionärer i med ett eget ”marknadsstånd”.

Sommarsamlingen i Åboland gick av stapeln i Åbo i augusti. Programmet var mycket lyckat med lunch i Åbo Slott, utfärder enligt eget val till olika delar av Åbo och sedan en reunion i Ämbetshuset med avslutande kaffe och blåbärstårta. Det var ca 190 åbolänningar som hade mött upp och det blev många glada möten mellan deltagarna.

Resor har under åren varit en stabil stomme i föreningens verksamhet. Efter pandemin har paletten blivit helt annorlunda. Trots att researrangörerna har kommit med goda uppslag och planerat innehållsrika resor har få resor fått tillräckligt många deltagare - så man har blivit tvungen att inhibera dem.

Är resorna alltför dyra? Allting har ju blivit dyrare.

För att få ner kostnader till ett minimum kommer vi att arrangera lokala guidningar i Pargas (till ringa kostnad). Skärgårdsguiderna har lovat arrangera program bara för oss – hoppas dessa kan locka till gemensamma upplevelser.

Sedan försöker vi med en teaterresa till ÅST i oktober och så deltar vi i den åboländska Lillajulskryssningen i november.  Möter medlemmarna upp till dem?

Ett Åboländskt samarbete med researrangemang har även aktiverats. Via SPF Åboland kan vi delta i andra pensionärsföreningars i Åboland resor. Bekanta er med dem via nätet.

Allt gott inför hösten

önskar er Gunnel