Pargas Svenska Pensionärer

Ordförandens spalt

Sommaren är kort ­– inte minst för oss pensionärer för vilka tiden går snabbt trots att vi borde ha gott om tid. Men nu är det alltså höst, och det innebär bland annat att det är dags för en massa trevliga aktiviteter i vår förening. Månadsträffarna på Brankis hålls den tredje onsdagen varje månad, våra aktiva hobbygrupper har startat sin verksamhet och det erbjuds ett flertal intressanta resor i både pargasiternas, de åboländska pensionärsföreningarnas och förbundets regi. Det lönar sig att gå in på vår webbplats (pargas.spfpension.fi) och kolla vad som erbjuds. Vi har för övrigt nu också en Facebook-sida för Pargas svenska pensionärer, Pargasiten. Gå in på den och tryck Följ så får du automatiskt aviseringar om våra evenemang i ditt Fb-flödet

Och ja, jag är mycket väl medveten om att det fortfarande finns många bland våra medlemmar som inte använder dator, pekplatta eller smarttelefon. Men det är inte för sent att sätta igång med det. Det finns numera mycken hjälp att få. Våra egna IT-handledare Pentti Nyström och Carl-Gustav Nygårdas ordnar under hösten så kallade drop-in-träffar där nybörjare eller andra som behöver personlig handledning kan få stöd. Träffarna hålls på Seniorum onsdagar kl. 10–11.30. Datum för drop-in-träffarna är under hösten 2/10, 23/10, 13/11 och 4/12.

En annan möjlighet att få gratis personlig handledning är att utnyttja projektet Recycle IT, inom vilket gymnasieelever har utbildats för att ge hjälp till seniorer. Också vår förening deltar aktivt i projektet, och våra medlemmar kan få gratishjälp med sina telefoner och plattor. Det är bara att boka in sig hos en utbildad IT-handledare på numret 02 454 11 11. Nya gymnasister ska utbildas i höst, och de är tacksamma för seniorer som ställer upp och hjälper dem att lära sig hjälpa.

Man har faktiskt ganska mycket att vinna på att lära sig använda dator, pekplatta och/eller smarttelefon: tillgång till e-post, möjlighet att vid behov läsa tidningen elektroniskt, sköta bankärenden, kolla Pargasitens webbplats, söka fram information via Google, gå med i Facebook m.m. Så passa på att utnyttja den hjälp som erbjuds!

För övrigt kan jag nämna att den åboländska pensionärsträffen här i Pargas den 28 maj har fått mycket beröm av de andra föreningarna. Tack till alla pargasiter som ställde upp. Det är en trevlig samarbetsform som nu har blivit en fast tradition. Nästa år träffas vi troligen på Örö med Dragsfjärds pensionärer som värdar.

Och så vill jag avsluta med min vanliga önskan: Hjälp oss att rekrytera nya medlemmar. Det finns många nyligen pensionerade som inte är medvetna om allt det trevliga man kan ta del av som medlem av vår förening, så berätta gärna för dem om vad vi kan erbjuda i fråga om gemenskap och aktiviteter.

 

Mikael Reuter