Pargas Svenska Pensionärer

Ordförandens spalt

Hösten gör sitt inträde

Snabbt flyktar sommaren. Alldeles nyss upplevde vi nätter med tropisk värme och litet för heta höghusbostäder. Sedan vips vände vinden och från norr kom igen kylan och huttrandet. Variation  är rikedom, men nog hade man hållit värmen kvar en litet längre stund  - det här skriver jag då det är kylslaget ute – men jag hoppas att det kanske är indiansommar då Du läser detta.

I slutet av augusti hade Nagu pensionärerna inbjudit de åboländska systerföreningarna till sommarsamling i Nagu för att tillbringa en gemensam dag bland sevärdheter i Nagu. Framnäs var så ”smockfull” av glada personer att taket nästan lyfte. Nagufestingarna hade ordnat fint program och mycket god mat för 250 deltagare och det var fest att få vara en närvarande pensionär! T o m förbundets ordförande Ulla-Maj Wideroos deltog.

Nästa sommar blir det sommarsamling i Åbo. Få se var vi då får uppleva där.

Pargas svenska pensionärer inleder sin ”hösttermin” i september med att många hobbygrupper inleder sin verksamhet och septemberträffen hålls tredje onsdagen i månaden i Brankis.

Styrelsen tog beslut om att även personer som inte är föreningens medlemmar kan delta i föreningens resor. De betalar då en litet högre avgift än medlemmarna. Prisskillnaden blir 5-10 euro beroende på resans pris (50 € är gränsen). På detta sätt kan en medlem ta med sig en vän, som inte är medlem, på resan.

Hobbygrupperna är föreningens rikedom. Med hobbygrupperna bör man jobba kontinuerligt och komma in med nya inspirationskällor och ”hålla brasan vid liv”.

Hobbygruppen Boule (eller petanque eller boccia/kärt barn har många namn) är nu just utan ledare.

Spelet går ut på att man kastar stålklot mot en träkula, ”lille”. Spelet är både en intressant sport och social samvaro kring en trevlig händelse. Inom flera av våra grannföreningar har boule fått ett stadigt fotfäste och uppskattas storligen. I våras byggdes en ny bana i Centralparken, men spelet kan även spelas på en vanlig grusplan.

Vi behöver alltså en ny ledare till denna hobbygrupp samt ett gäng intresserade spelare som tillsammans kan återuppväcka gruppen.

Trädgårdsgruppens ledare har nyss meddelat att hon inte kan fortsätta  så där söker vi också en ny ledare.

En ny hobbygrupp som redan har fått luft under vingarna är gruppen Hembygdskunskap. Den arrangeras i samarbete med hembygdsföreningen, som har kommit med intressanta rubriker vilka vi kan diskutera kring.

I medlet av augusti bjöd hembygdsföreningen in pensionärerna att bekanta sig med utställningen i Ordenshemmet och samtidigt diskuterades hobbygruppen. Tio personer anmälde sig på direkten till gruppen. (Absoluta maximum antalet deltagare i gruppen är 25).
Gruppen kommer att träffas i Curatios utrymmen på Gamla Malmen i den sk Björkfeldtas hus på Malmgatan. Det blir varannan vecka på onsdagar vi träffas kl 13-15 med början 5.10.  Till gruppen har fem pratglada ”berättare” lovat komma med. Det är tänkt att alla minns kring ett givet ämne. Det finns ingen egentlig ledare för berättargruppen men jag har lovat fungera som koordinator och kontakt mellan gruppen och hembygdsföreningen.

Kom med och minns och trivs !

Jag önskar er alla en bra höst, många glädjeämnen och möjligast låga trösklar i vardagen

Gunnel Jansson

ordförande