Pargas Svenska Pensionärer

Ordförandens spalt

Nyligen återkommen från en lyckad resa till Utö med pargasiter och Åbopensionärer kan jag bara som så många andra konstatera att det känns härligt att äntligen kunna umgås med riktiga levande människor, även om det fortfarande ska ske med munskydd på och med iakttagande av försiktighet. Också styrelsen vågade hålla sitt majmöte i Seniorum, och föreningens årsmöte hölls i Brankis den 19 maj (visserligen med bara ca 15 deltagare på plats). Mötet fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet (de finns på vår webbplats) och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

Vid det här laget torde också nästan alla våra medlemmar ha fått åtminstone sin första vaccinspruta, så nu får vi hoppas att vi sakteligen kan komma igång med en normal verksamhet. Några månadsträffar är ju inte aktuella förrän i september, men inget hindrar hobbygrupperna att börja träffas – i första hand dock utomhus eller i mindre grupper.

I augusti blir det också annan verksamhet om allt går väl. Den 1 augusti blir det en teaterresa till ”Peter Pan” på Raseborgs sommarteater, den 11 är det förbundets golfmästerskap i Sjundeå, den 17 kl. 14–15 den traditionella promenaden med Eläkeliiton Paraisten yhdistys på Pajbacka plan, den 18 förbundets boulemästerskap och den 25 den åboländska pensionärsträffen, denna gång i Rosala. Närmare uppgifter hittar ni i händelsekalendern på s. 10 och på vår webbplats.

Så nu sätter vi igång igen! Glöm inte att berätta för pensionerade vänner och bekanta att det lönar sig att bli medlem om man ännu inte är det. Ju mer vi är tillsammans, dess gladare vi blir.

Vi ses!

Mikael Reuter