Pargas Svenska Pensionärer

 

Hobbygruppsverksamheten inom Pargasiterna

De flesta hobbygrupper har kommit igång efter coronan. Följ med i händelsekalendern eller i gruppinfon hur grupperna startar.

Normala träfftider
Måndagar kl. 09.00–10.30  och 10.30-12.00. Bowling
i bowlinghallen enligt deltagarlista
Måndagar kl. 12.30 Bridge i Seniorhemmets klubblokal på Vapparvägen
Måndagar kl 10.00 Stavgång, se händelsekalendern
Tisdagar kl. 09.00-10.00 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Tisdagar kl 13.15 Släktforskning udda veckor
Tisdagar kl 14.15 -15.45 Diskussionsgruppen De pratglada jämna veckor
Tisdagar kl 17.00  Fotografering i Seniorpunkten 
Tisdagar kl.18.30-21.00 en gång i månaden. Litterära salongen
Onsdagar kl 9.00-10.30 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Torsdagar kl 14.30 Vattengympa i Folkhälsanhuset
Fredagar kl. 09.00–10.30 Bowling i bowlinghallen enligt deltagarlista
Fredagar kl. 13.45 Vattengympa i Folkhälsans hus
Data, Musik och Trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna.
IT, smedjor, träffas ett par gånger i månaden i Seniorpunkten.Kontaktpersoner 2019
Boccia/Boule, Vidar Nyberg, 040 510 54 94 widde.nyberg(ät)netti.fi
Bowling, Seppo Rajamäki 0400 46 91 92       seppo.rajamaki1(ät)gmail.com
Bridge, Per Österman 0400 21 14 52      per.osterman(ät)parnet.fi     
Da Capo, Maria Simberg-Sörensen 040 825 50 39    maria.ss(ät)parnet.fi
Diskussionsgrupp,en De pratglada  Marianne Saanila ( 040 722 62 26. marianne.saanila(ät)gmail.com
Encore, Maria Sörensen -Simberg  040 825 50 39 maria.ss(ät)parnet.fi
Fotografering, Lorenz Michael 0400 23 31 43 losse.michael(ät)gmail.com
Fågelskådning, Marcus Duncker 040 552 11 00 duncker.marcus(ät)gmail.com
Golf, Johan Nyberg 040 195 48 48   johan.nyberg(ät)parnet.fi
IT, Kurt Lundström  050 041 31 62      kb.lundstrom(ät)gmail.com
Litterära salongen, Stina Engblom-Colliander        stina202(ät)parnet.fi
Schack grupp, Tom Ramström 040 549 06 14 tomramstrom(ät)hotmail.com
Släktforskning, Gustav Sundström      050 505 15 22 sundstroms(ät)parnet.fi
Stavgång, Rainer Wahtera 0400 91 22 69    rainer.wahtera(ät)gmail.com
Trädgårdsgrupp, Amie Nygrén 045 258 26 30 amie.nygren(ät)gmail.com
Vattengympa, Kari Penttinen 050 511 97 77     kari(ät)esnet.fi

 

 

 


 

En del av hobbygruppledarna och styrelsen samlade 17.2.2022 för att diskutera hobbygrupperna

 

Sittande från vänster: Johanna Bondas (styrelsen), Annica Forsell (styrelsen), Maria Simberg-Sörensen (DaCapo & Encore; styrelsen), Kurt Lundström (IT), Rainer Wahtera (Stavgång), Pia Rantanen (Parentesen), Marianne Saanila (Diskussionsgruppen) och stående från höger Widar Nyberg (Boccia/Boule), Kurt Lindroos (styrelsen), Marcus Duncker (Fågelskådning), Gustav Sundström (släktforskning), Mikael Reuter (styrelsen), Gunnel Jansson (styrelsen, ordförande), Bror Berg (styrelsen),Margareta Blomqvist (styrelsen), Seppo Rajamäki (Bowling), Johan  Nyberg (golf), Kari Penttinen (vattengymnastik), Carl-Gustav Nygårdas (styrelsen),  
Foto Beni v Weissenberg.