Pargas Svenska Pensionärer

Begränsningarna i användning av Folkhälsanhusets bassäng är i kraft till 28.3.2021. Ingen vattenjumpa före det!

Hälsningar
Kari P.

 

God fortsättning på det Nya Året!

Jag saknar kontaktuppgifter till hälften av dem som deltog i vattenjumpan på våren.

Jag har skickat mail till dem som jag har E-mailadress. Om du deltog i vattenjumpan, men inte fått mail från mig nu den 2.1.2021 skall du kontakta mig per mailadressen eller telefonnumret som syns under meddelandet!

Två vattengympaturer har reserverats för våren, torsdagar 13.45 - 14.30 och
fredagar  14.45 - 15.30. Torsdagsgruppen borde börja den 7 januari och fredagsgruppen den 8 januari.

Antalet coronafall har ju ökat i Pargas. Måndagen den 4 januari tar myndigheterna ställning till om terapibassängen i Folkhälsanhuset fortsätter att vara öppen.

Gruppstorleken får vara högst 12 per grupp enligt nu gällande bestämmelser. Det höjer så klart på deltagaravgiften. I en 12 personers grupp är kostnaden per deltagare, med beaktande av den rabatt Pargas stad beviljar, 138,24 €. Pesionärsföreningens styrelse är beredd att  sponsorera deltagarna så att deltagaravgiften kunde bli 90 € per deltagare, dvs föreningen skulle stå för 48,24 € per deltagare.

Meddela mig med det snaraste om du vill delta i vattengympan.

Meddela gärna om båda dagarna och tiderna skulle passa dig. Om det blir få deltagare annulleras den ena turen. Om det igen blir många deltagare måste grupperna delas och då blir det kanske så att man kan delta endast varannan gång. Klart att deltagaravgiften också halveras i så fall!

Hälsningar
Kari Penttinen

0505119777.  kari@esnet.fi

PS Om beslutet nästa måndag blir att terapibassängen stängs, sätter jag in info om det på föreningens hemsida!

VATTENGYMNASTIK I FOLKHÄLSANS TERAPIBASSÄNG

Vattenjumpa i terapibassängen i Folkhälsanhuset torsdagar kl 15.00 och  fredagar kl 14.15. Torsdagens grupp är ny fr.om 2019 och nya intresserade är välkomna.

Vattenjumpan börjar hösten 2019 torsdagen den 5.9 kl 15.00 och fredagen den 6.9 kl 14:15. De som var  med i grupperna på våren har en plats reserverad åt sig. Tag kontakt med Kari Penttinen 050 511 9777 eller kari(at)esnet.fi  om du vill avstå din plats.

 Då Folkhälsanhuset i Pargas stod färdigt och föreningar gavs möjlighet att hyra terapibassängen av staden ansökte Pensionärsföreningen om tider för två grupper, torsdagsgruppen och fredagsgruppen. I början var intresset stort men efter några år räckte deltagarna till endast en grupp. Detta år har den s.k. fredagsgruppen ca 20 deltagare, gruppen är fulltalig. Könsfördelningen är något ojämn, ca 1/3 är män och ca 2/3 kvinnor. Ledaren bör vara utbildad på området. Under årens lopp har vi haft många olika ledare, män och kvinnor. Nu leds vår vattengymnastik av fysioterapeut Katja Shadbolt som är såväl omtyckt som kunnig. Deltagarna samlas varje fredag kl. 14:15 i bassängen från början av september till julveckan och sedan från början av januari till april månads utgång.
De flesta kommer i god tid, duschar och värmer upp sig i bastun. Själva gymnastiken består av tre delar, uppvärmning av alla muskler och leder, muskelstärkande rörelser med eller utan redskap och balans- och koordinationsövningar och som avslutning stretchning med avslappningsövningar. Alla rörelser kan göras i egen takt och vattnet gör att rörelserna känns mjuka och behagliga. Rörelserna kan göras i takt med bakgrundsmusiken som ibland är så medryckande att Katja sjunger med. Deltagarna har ibland hjärtligt roligt då man t.ex.försöker hoppa rep i vattnet med en böjlig stång av skumgummi. De flesta rörelserna är dock enkla att utföra och efter några gånger lär man sig hur man går tillväga och man kan anpassa gymnastiken efter sin egen förmåga. Gymnastiken är omväxlande , man använder olika redskap som handskar som ger motstånd, lätta plastkäppar, bollar m.m. Ingen har tråkigt och tiden går fort. Vi har också olika lekar i par och i grupp och någon gång tävlar kvinnorna mot de stackars fåtaliga männen i bollkastning.
Efter simningen blir det igen dusch och bastu och social och kamratlig samvaro. I bastun förs intressanta diskussioner och vi män hör ett ivrigt snackande från dambastun bakom väggen. Efteråt känner man sig ren, uppiggad och stärkt till kropp och själ.
Vattengymnastik är kanske den bästa terapiform för den som på grund av olika åldersrelaterade krämpor inte kan lyfta vikter på ett gym eller löpa motionsrundor i skog och mark. Det är ett angenämt och ofarligt sätt att hålla kropp och själ i trim. För egen del kan jag på det allra varmaste rekommendera vattengymnastik för alla pensionärer. Det är ett utmärkt sätt att kombinera nytta med nöje. Då man gymnastiserar i grupp innebär det också social samvaro med gamla och nya vänner.

Kontaktperson Kari Penttinen. 

 

 

Bilden ovan tagen av Aron Munoz 

 

 

 

Bassängkoordinatorn meddelar följande:

Innan man går i bassängen ska man
- avlägsna smycken
- tvätta sig noggrant utan simdräkt; hudkrämer och smink tvättas bort, håret ska blötas el. alt. sim/duschmössa används
- simbyxor eller dräkt används (ej badshorts)
- Efter bastubadet/wc-besök alltid via duschen innan man går i bassängen

Bassängskötaren som övervakar vattenkvaliteten nämde också om antalet plåster som flyter i nedre bassängen och som fastnat i filtren. Eftersom det finns babyn, personer som gått igenom större operationer och äldre personer bland användarna som är mycket känsliga för infektioner, tillåts endast plåsterfria personer i bassängen.