Pargas Svenska Pensionärer

Hembygdskunskap

Hembygdsföreningen har inbjudit medlemmarna iPsp att besöka utställningen ”Pargas köping och Pargas landskommun” i Ordenshemmet på hembygdsmuseet tisdagen den 16.8 kl 13. Samtidigt ges tillfälle att diskutera kring pensionärernas planerade hobbygrupp ”Hembygdskunskap” som börjar i oktober som ett samarbete mellan Pargas hembygdsförening och Pargas svenska pensionärer.

Pargas svenska pensionärers Budkavle

Budkavlen kommer att överlämnas till Distriktet på majträffen och vidare till Staden 30.5.2022

Budkavlen överräckstes av Pargas svenska pensionärsförening till stadsfullmäktige samt ledande tjänstemän i Pargas stad måndag 30.5 kl 17 i fullmäktigesalen, Stadshuset, 

Samtidigt överräckte pensionärsföreningarna i Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu sina budkavlar till vår gemensamma fullmäktigeförsamling samt stadsledning.

Härigenom önskar vi pensionärer framföra våra önskemål och tankar kring framtida förbättringar inom vår egen skärgårdsstad.

 

Programgruppernas arbetsturer under corona-avstängningen,

Då Covid-19 slog till i mars 2020 blev föreningen tvungen att inställa alla vårens månadsmöten. Det blev höst och coronan härjade vidare. Vi kunde inte ha månadsträffar. 

År 2021 kom och den första månadsträffen kunde vi hålla först i oktober – sedan i november  och julträffen i december. Alltså bara fem månadsträffar under två år! 

Det var ofta in i det sista oklart huruvida det skulle vara möjligt att ordna en månadsträff eller inte. Sällan kunde beslutet tas någon månad på förhand.
Styrelsen diskuterade nogsamt hur turerna för programgrupperna skulle gå. Skulle en och samma grupp vara beredd att varje månad ordna månadsträffen (om den blev av)? – eller skulle arrangörsturen flytta till följande grupp så som det varit ifall månadsträffarna hde förverkligats?

Beslutet blev att arrangörsturerna flyttades med månaderna – d v s som om varje grupp hade utfört sitt värv.

Ingen visste att pandemin skulle fortsätta ännu två år senare. Vi har ju alla hoppats på ”om två veckor – om en månad”. 

I detta skede finns det ingen orsak att ändra på tågordningen. Programgrupp 8 har arrangörsansvaret för februari, ifall det blir någon månadsträff, grupp 9 för mars, ifall det blir någon månadsträff o s v.

Gunnel