Pargas Svenska Pensionärer

Pargas svenska pensionärers Budkavle

Budkavlen kommer att överlämnas till Distriktet på majträffen och vidare till Staden 30.5.2022

Sommarlekar förr - hur såg dina ut? 

Berätta för oss om dina utomhusaktiviteter under barndomens somrar?  
Var det idrott och springlekar som gällde eller hoppade du hage? Flög du drake eller gick du på styltor. 

Du kan antingen skriva ner dina lekar eller ringa till kontaktpersonerna nedan så att vi hinner få in lekarna till maj månadens Parentes! 
Du bör ha skickat eller kontaktat oss senast den 6 maj. 

Pia Rantanen, b.rantanen@gmail.com eller ring 0400-948013 

Maria Simberg-Sörensen, maria.ss@parnet.fi eller ring 040-8255039 

 

SKRIVARTÄVLING – DET GLÖMMER JAG ALDRIG

Många av er går och bär på en berättelse som ni aldrig glömmer. Den kanske handlar om en glad tilldragelse i barnaåren, ett oväntat möte mitt i livet eller en omtumlande händelse som gav ditt liv en helt ny riktning.

 

Det kan också vara någonting som bara du gått och grunnat på och som du nu hemskt gärna vill dela med dig av.

 

Svenska pensionärsförbundet fyller 50 år i år. Förbundet kommer att uppmärksamma jubileet på många sätt – ett av dem är en skrivartävling där du delar med dig av din historia.

Den övergripande rubriken är ”Det glömmer jag aldrig”. Sedan är resten upp till dig.

Texterna får omfatta högst tre maskinskrivna sidor med normal font (12 punkter) och med radavståndet 1,5.

 

Tävlingen är öppen för alla medlemmar inom Svenska pensionärsförbundet.

Skicka in era bidrag senast 31.5 till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors eller kansliet@spfpension.fi

 

Första priset är ett stipendium på 500 euro, andra priset är ett stipendium på 300 euro och tredje priset är ett stipendium på 200 euro.

Digital Wells info

Länk till infon

Tio får hjälp med första pekplattan

Svenska pensionärsförbundet söker tio deltagare i Svenskfinland som vill delta i vårt projekt där pensionärer som ännu inte är digitala får hjälp att bli det. Vi prioriterar pensionärer som tycker det är för dyrt all bli digital

Projektet går ut på att vi delar ut pekplattor till tio pensionärer runtom i Svenskfinland. Projektet står också för internet till pekplatta under projektets gång. Alla deltagare får dessutom personlig skolning i hur pekplatta fungerar, dessutom får man ett kompendium med sig där pekplattans funktioner är listade.

Förutom privat undervisning kommer projektet att vara digitalt över Zoom. Zoom mötena fokuserar på vardagsanvändning av pekplattan, men går också in på nytta och nöjet av att vara digital. Allt från kultur och nöje till pekplattans grunder och vad du kan ha för nytta i vardagen med pekplattan. Ett par exempel är att vi bekantar oss med olika dagstidningar, hur man deltar I kulturella evenemang, men också statliga tjänster som Min kanta.

För mera information och anmälning till projektet kontakta Andreas Höglund. 

E-post: andreas.hoglund(ät)spfpension.fi eller tfn 040 592 1390.

Projektet stöds av Brummerska stiftelsen

Programgruppernas arbetsturer under corona-avstängningen,

Då Covid-19 slog till i mars 2020 blev föreningen tvungen att inställa alla vårens månadsmöten. Det blev höst och coronan härjade vidare. Vi kunde inte ha månadsträffar. 

År 2021 kom och den första månadsträffen kunde vi hålla först i oktober – sedan i november  och julträffen i december. Alltså bara fem månadsträffar under två år! 

Det var ofta in i det sista oklart huruvida det skulle vara möjligt att ordna en månadsträff eller inte. Sällan kunde beslutet tas någon månad på förhand.
Styrelsen diskuterade nogsamt hur turerna för programgrupperna skulle gå. Skulle en och samma grupp vara beredd att varje månad ordna månadsträffen (om den blev av)? – eller skulle arrangörsturen flytta till följande grupp så som det varit ifall månadsträffarna hde förverkligats?

Beslutet blev att arrangörsturerna flyttades med månaderna – d v s som om varje grupp hade utfört sitt värv.

Ingen visste att pandemin skulle fortsätta ännu två år senare. Vi har ju alla hoppats på ”om två veckor – om en månad”. 

I detta skede finns det ingen orsak att ändra på tågordningen. Programgrupp 8 har arrangörsansvaret för februari, ifall det blir någon månadsträff, grupp 9 för mars, ifall det blir någon månadsträff o s v.

Gunnel

Kartläggning av äldres social-och hälsovårdstjänster

Malin Nenonen studerar social- och hälsovård Högre YH vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo o. skriver som bäst sitt examensarbete. I sitt examensarbete gör hon en kartläggning av äldres social- och hälsovårdstjänster genom ett webbaserat frågeformulär, som nu finns till förfogande på Pargas Stads hemsida.

Det är även viktigt att få fram de pensionerade äldres åsikter för att kunna möjliggöra förbättringar inom social- och hälsovårdstjänsterna som Pargas stad erbjuder.

Du pensionär som är 65 år och äldre, som bor i Pargas Stad i egen- eller hyresbostad eller vid serviceboende (ej effektiverat serviceboende) eller gruppboende och som inte lider av någon minnessjukdom, fyll i de social- och hälsovårdstjänster som Ni använt Er av under det senaste året (2021). Det är viktigt att få fram just Er åsikt för att möjliggöra förbättringar i social- och hälsovårdstjänsterna

 

Här är en länk till frågeformuläret på svenska: https://www.pargas.fi/-/aktuellt2-84