Pargas Svenska Pensionärer

Kallelse till Årsmöte

Pargas Svenska Pensionärer r.f.
kallar till höstmöte onsdagen den 20 november 2019 kl 13.00 i Brandkårshuset. Stadgeenliga ärenden behandlas bl a val av styrelsemedlemmar, verksamhetsplan samt budget 2020.

Styrelsen

Föredragningslista

Källsortering

Källsortering är det bästa sättet att garantera att de resurser som finns i avfallet tas tillvara. Men vad skall sorteras vart? Visste du till exempel, att söndriga glaskärl inte hör hemma i glasinsamlingen? Eller att plastämbar inte får läggas i plastinsamlingen? Under oktober seniorföreläsning berättade miljörådgivare Mikaela Sundqvist om hur soporna ska sorteras och vad som händer med dem då avfallskärlet töms.

Se hennes föreläsning och sophanteringsdirektien i följande länkar

Föreläsning

Sopdirektiv

Digital Wells

Digital Wells är ett forskningsprojekt som via en app skall motivera seniorer att motionera. Det riktar sig till yngre äldre i åldern 60 - 75 år. Det förutsätter att du tycker om att motionera och har en smart telefon. Olika motionsformer uppmuntras och du väljer själv.

De som använder motionsappen sätter upp sina egna mål efter egen förmåga. När man gjort ett motionspass för man in data i appen och varje vecka får man en rapport via appen om hur man har skött sig. 

En anmälningslista cirkulerade på aprilträffen. Kari Penttinen återkommer snarast med hur det fortsätter. Kontakta Kari om du inte hade möjlighet att anmäla dit intresse på aprilträffen.

Se händelsekalendern för kommande aktiviteter.

Kontaktperson: Carl-Gustav Nygårdas, carlgustav.nygardas(at)gmail.com,  040 5071461

Fågelskådning i Pargas

Föreningen startar en ny hobbygrupp som kallas "Fågelskådning i Pargas". Gruppen leds av Marcus Duncker och avsikten är att under några morgnar och kvällar i april och maj besöka fina fågellokaler på olika håll i Pargas. Klädsel enligt väderlek, kikare och block för anteckningar samt kamera kan vara värt att ta med. Intresserade kan anmäla sej direkt till;  duncker.marcus(ät)gmail.com eller 040-5521100. Om datum för utfärderna meddelas senare, bl.a. på föreningens aprilmöte och i föreningens händelsekalender på webben.
Bästa hälsningar
Marcus

Recycle IT

Hej! 

Vi är fem flickor som studerar första året i Pargas svenska gymnasium. Hösten 2018 deltog vi i en kurs, Recycle IT, och nu är vi utbildade IT-handledare för seniorer. Under året har vi startat ett UF företag, Recycle IT UF. Ung företagsamhet är en av de entreprenörskurser som erbjuds vid Pargas svenska gymnasium. Vårt företag erbjuder en gratistjänst för seniorer, nämligen IT-handledning. Under våra handledningsträffar får seniorerna hjälp med problem och frågor de har gällande smarttelefoner eller surfplattor, vilka är de apparater vi specialiserar oss på. Man behöver inte vara erfaren när det gäller teknologin, utan vi ger individuell handledning på alla nivåer. Vårt företag har sponsorer, vilket möjliggör att vi får lön, trots att denna tjänst är helt gratis för seniorerna. Om man är i behov av handledning eller hjälp kan man ringa till Partels telefontjänst Parcall och boka in en träff med någon av oss. Träffarna äger alltid rum på offentliga platser, exempelvis Folkhälsanhusets matsal eller Seniorum i Pargas. När senioren bokar tiden för mötet, via Parcall, får hon/han också veta var mötet äger rum. Ni kan boka oss genom att ringa Parcalls telefonnummer: 02 454 11 11. Har ni andra frågor kan ni skicka mejl till vår e-post: ufrecycleit@gmail.com. 

Med vänliga hälsningar: Rebecka Nygård, Julia Lastuniemi, Valentina Frank, Ellen Wikman och Saga Rosenlund från RecycleIT UF.