Pargas Svenska Pensionärer

Enkät om stadens information riktad till 65+

” Pargas stad utvecklar kontinuerligt sin kommunikation och sina sätt att informera så att informationen i allt större utsträckning ska nå fram till och finnas tillgänglig för var och en. Med denna enkät vill vi ta reda på vilka behov och önskemål som personer över 65 år har när det gäller stadens information och kommunikation. Vi vill också ta reda på och höra förslag på hur man anser att informationen borde utvecklas och på vilka plattformar och på vilka sätt informationen om det som händer i staden ska ges.”

länk till enkäten www.pargas.fi/-/ajankohtaista-351

 

Enkät om Varhas service

Varha kommer att göra upp en servicestrategi med betoning på servicenät och -struktur. Man har uppgjort en nätförfrågan för invånarna i området. Det står på deras webbsida att svaren kommer att beaktas i full utsträckning när strategin utarbetas. 

Enkäten finns på Varhas webbplats och är öppen 11.9-5.10.2023. Det skulle vara viktigt att så många som möjligt av invånarna i Åboland svarar. 
Vi ger en bättre förutsättning för våra beslutsfattare att motivera servicenätet i Åboland om vi svarar på enkäten om de verkliga behoven. Att ha ett heltäckande servicenät leder inte alltid till högre kostnader, varken för individen eller samhället. Pensionärerna har bra insyn och livslång erfarenhet som mottagare av service. Våra beslutsfattare tvingas prioritera då service ska bli billigare att producera.

Enkäten finns här: https://www.varha.fi/sv/aktuellt/delta-i-enkat-och-paverka-servicen-i-egentliga-finlands-valfardsomrade

Varha färdigställer sin servicestrategi under hösten, d.v.s. de politiska besluten fattas före årsskiftet. Man skriver att resultatet av enkäten kommer att påverka hur servicen inom välfärdsområdet utformas.

Dessa delfrågor behandlas i enkäten:

DEL 1. Servicenät
DEL 2. Social- och hälsocentraltjänsternas servicestruktur
DEL 3. Tjänster för äldre och sjukhusvård på basnivå
DEL 4. Bakgrundsinformation om respondenten

Ta gärna kontakt om du har frågor!

Hälsningar,
Mona Lehtonen, ombudsman 

Septemberträff

Höstens första medlemsträff hålls onsdagen den 20 september kl. 13 i Brankis. På programmet: Vi får testa våra kunskaper om musik i en lättsam frågesport som dras av Lena Långbacka.  Apotekare Susann Franzén berättar för oss om Pargas Apotek och dess verksamhet. Styrelseordförande och reseledare informerar om aktuella saker. Kaffe med dopp, lotteri och allsång. 

Parentesen utkommer till träffen och efter träffen finns ett begränsat antal av tidningen i Booklet, större mataffärer och på vår hemsida.

Varmt välkomna både nya och gamla medlemmar!

Postlåda

Nu har Pargas svenska pensionärer också en fysisk brevlåda. Den är röd och finns i vindfånget/”farstun” i Seniorpunkten på Strandvägen 28.  Om du har idéer, förslag eller något annat du vill framföra till föreningen och föredrar ett traditionellt brev, använd då den här brevlådan. Brevlådan töms regelbundet.

Vår epostadress är: pargassvenskapension@gmail.com

Utegymmet vid Sundet

Idag 25.5. besökte vi igen utegymmet vid Sundet, under ledning av Tiiti K.
Den här gången var vädrets makter på vår sida, ingen snö. Och vi kunde
igen konstatera hur trevligt det är att gympa i grupp och att gymmet vid
Sundet är en riktig pärla. I höst fortsätter vi! Vi ses!

IT gruppen informerar!

Har du problem med din vardags IT, eller vill du veta mera om varför din Smarttelefon, Padda eller Dator gör som den vill, och inte lyder dig.

Kom och lyssna och delta i diskussionen.
Torsdagar  kl 10-12 i Seniorpunkten.

IT teamet Rainer Ålgars. Carl Gustav Nygårdas och Kurt Lundström

PS. Vi gör också hembesök.

Pargas svenska pensionärers Budkavle

Budkavlen kommer att överlämnas till Distriktet på majträffen och vidare till Staden 30.5.2022

Budkavlen överräckstes av Pargas svenska pensionärsförening till stadsfullmäktige samt ledande tjänstemän i Pargas stad måndag 30.5 kl 17 i fullmäktigesalen, Stadshuset, 

Samtidigt överräckte pensionärsföreningarna i Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu sina budkavlar till vår gemensamma fullmäktigeförsamling samt stadsledning.

Härigenom önskar vi pensionärer framföra våra önskemål och tankar kring framtida förbättringar inom vår egen skärgårdsstad.

 

Programgruppernas arbetsturer under corona-avstängningen,

Då Covid-19 slog till i mars 2020 blev föreningen tvungen att inställa alla vårens månadsmöten. Det blev höst och coronan härjade vidare. Vi kunde inte ha månadsträffar. 

År 2021 kom och den första månadsträffen kunde vi hålla först i oktober – sedan i november  och julträffen i december. Alltså bara fem månadsträffar under två år! 

Det var ofta in i det sista oklart huruvida det skulle vara möjligt att ordna en månadsträff eller inte. Sällan kunde beslutet tas någon månad på förhand.
Styrelsen diskuterade nogsamt hur turerna för programgrupperna skulle gå. Skulle en och samma grupp vara beredd att varje månad ordna månadsträffen (om den blev av)? – eller skulle arrangörsturen flytta till följande grupp så som det varit ifall månadsträffarna hde förverkligats?

Beslutet blev att arrangörsturerna flyttades med månaderna – d v s som om varje grupp hade utfört sitt värv.

Ingen visste att pandemin skulle fortsätta ännu två år senare. Vi har ju alla hoppats på ”om två veckor – om en månad”. 

I detta skede finns det ingen orsak att ändra på tågordningen. Programgrupp 8 har arrangörsansvaret för februari, ifall det blir någon månadsträff, grupp 9 för mars, ifall det blir någon månadsträff o s v.

Gunnel