Pargas Svenska Pensionärer

70-plus och kommunikation i covidtider

Hej! I juninumret av God Tid finns på sid 23 en notis, 70-plus och kommunikation i covidtider. Där beskrivs i korthet en studie där vi som är en forskargrupp vid Åbo Akademi och Lunds universitet,  vill undersöka hur pandemi och isolering har påverkat den viktiga gruppen ”70-pluss” vad gäller kommunikation och röst. Det var ju ändå vi som har varit mest isolerade! Som bäst pågår internationell forskning om hur kommunikationen har påverkats hos till exempel olika yrkesgrupper men ingen frågar oss äldre så vitt jag vet. Den här informationen skulle också vara viktig! Tyvärr har det hittills kommit väldigt lite svar på vår korta enkät och därför hoppas vi nå ut med informationen direkt via medlemsföreningarna. I notisen står det  att man ska svara senast 15.6 men nu är svarstiden förlängd och vi hoppas på aktivt deltagande. (Ett info om undersökningen torde ha skickats ut till föreningarna från SPF i våras).

Länken till enkäten finns på

E-lomake - 70-pluss och kommunikation i covidtider (abo.fi)


 

Härmä Rehab

Här kommer information om aktuell kostnadsfri rehabilitering  för äldre hos Härmä Rehab!

Aktuella kurser just nu:
TULES kurser för dig med sjukdomar i stöd och rörelseorganen ( rygg/ nack/leder..)
IKKU kurs för dig som är över 68 år med flera sjukdomsdiagnoser
REUMA kurser
Närstående vårdarkurs ( obs inget läkarintyg krävs till denna kurs)
Diabetes kurs
Astmakurs
Cancerkurser

Ansökningsblanketten  till samtliga kurser hittar du på Härmä Rehabs hemsida

För att söka på kurs behövs alltid ett B-läkarintyg!  Från B-utlåtandet måste framkomma: vilken sjukdom eller skada du har, 
din arbets-och funktionsförmåga och dess begränsningar 
vilken rehabilitering din läkare rekommenderar skälen till varför rehabilitering är nödvändig för dig,
vilka mål det finns för rehabiliteringen

Övrig info:
Helpension ingår under vistelsen i Härmä!
Programmet pågår ca kl. 8-16 och man får åka hem på kvällarna om man vill!

Till slutet av september betalar FPA, i mån av möjlighet, enkelrum till alla ( pga covid)

Fri tillgång till badavdelning och gym.

Kurserna är helt kostnadsfria, bekostas i sin helhet av FPA!

Alla våra kurser hittas på www.harmarehab.fi

Tveka inte att ta kontakt om det finns ytterligare frågor
Jessica Havulehto
Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Härmä Rehab & Spa
Vaasantie 22
62375 Ylihärmä
www.harmarehab.fi
+ 358 50 5160360
jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi

Pargas svenska pensionärer

Sommarnumret av föreningens tidning Parentesen postas eller delas ut i början av juni till alla föreningsmedlemmar. Några exemplar av tidningen lägger vi även på torsdag 3.6 ut i Booklet, Reimari, S-Market, och  Tennby-Sale för dem som inte är medlemmar men är intresserade av att läsa tidningen.

Web versionen