Pargas Svenska Pensionärer

Månadsträff och årsmöte

18 Mars 2020 kl. 13.00–16.49

Mars har sol” och pargasiterna träff i Brankis onsdagen den 18.3 med början kl 13.

Vi håller föreningens årsmöte och får utöver det aktuell, allmänn information från föreningen. 

Författaren Bjarne Ismark berättar om sin mor och bok: ”Disa – nästan 100 år” och efter kaffet får vi av Marcus Duncker höra om hobbygruppen fågelskådning, sjunga allsång med Ralf Eriksson och hans dragspel samt lyssna till musikgruppen ”Lost in Pargas” från musikinstitutet Arkipelag. Väl mött på onsdag !