Pargas Svenska Pensionärer

Stavvandring

04 November 2019 kl. 10.15–12.00

Hej stavvandrare

Nästa gång blir det efter 2 veckor alltså den 4.11. Då blir det att vandra vid Västermälö stugby. Vi samlas som vanligt vid Brankis klockan 10.15 och förflyttar oss med bil till platsen. 

Vi ses Rainer.