Pargas Svenska Pensionärer

Månadsträff

20 November 2019 kl. 13.00–16.00

Pargas svenska pensionärer

Kom med och lys för en stund upp den gråa månaden november onsdagen den 20.11. Då har vi månadsträff kl 13 i Brankis!

Vi håller höstmöte och funderar på verksamhetsplanen och budgeten för år 2020. 

Övrigt program: Folkhälsans daghems förskolebarn framför:  Barnkonventionens dag 20.11. (FN deklaration om barnens rättigheter). Provisorn i Pargas Apotek berättar om verksamheten och apoteket bjuder på kaffe med dopp. Den nyutkomna boken ”Munkvik, En fantasi med bilder” presenteras. Hobbygruppen ”Vattengympa” presenterar sig. Allsång och lotteri.

Pargas Svenska Pensionärer r.f.
Kallar till höstmöte onsdagen den 20 november 2019 kl 13.00 i Brandkårshuset. Stadgeenliga ärenden behandlas bl a val av styrelsemedlemmar, verksamhetsplan samt budget 2020.

Styrelsen

Vårt höstmöte hålls liksom tidigare år i samband med november månadsmöte onsdagen den 20.11 2019 kl.13.00 på Brankis. Höstmötet väljer ordförande och styrelse för föreningen och godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget för följande år. Medlemsavgiftens storlek fastställs också av höstmötet.

Föredragningslista


Plats
Brankis