Pargas Svenska Pensionärer

Månadsträff

18 September 2019 kl. 13.00–16.00

Höstterminen har börjat – vi gör den mörka årstiden bättre tillsammans. 

Höstens rad av träffar inleds onsdag den 18.9 kl 13 i Brankis. Vi kommer att få höra om Pargas FBK:s 125 åriga historia i ord och bild. Bengt Sandström berättar och Pargas City Släckers spelar.

Efter kaffet ordnas en diskussion om Svenska YLE Vegas radioprogramutbud. I diskussionen deltar två YLE chefer från Helsingfors och från YLE Åboland deltar redaktionschefen. De berättar om YLE Vegas målgrupper och programutbud. Kom med och framför dina uppbyggliga åsikter om hur vi tillsammans kan förbättra flödesradion samt få bättre kvalitet i det viktiga sällskap radion dagligen ger oss.

Väl mött !


Plats
Brankis