Pargas Svenska Pensionärer

Seniorföreläsning:

23 Oktober 2019 kl. 13.00–15.00

Källsortering är det bästa sättet att garantera att de resurser som finns i avfallet tas tillvara. Men vad skall sorteras vart? Visste du till exempel, att söndriga glaskärl inte hör hemma i glasinsamlingen? Eller att plastämbar inte får läggas i plastinsamlingen? Under denna föreläsning berättar miljörådgivare Mikaela Sundqvist om hur soporna ska sorteras och vad som händer med dem då avfallskärlet töms.

Föreläsare: Mikaela Sundqvist

Obs! Förhandsanmälan till Kombis kansli, tfn 0400 852596, eller via kombi.pargas.fi

Deltagaravgiften 5 € faktureras inte, utan betalas vid dörren.

Kombis seniorföreläsning i samarbete med Pargas svenska pensionärer r.f. Ingen rabatt.


Plats
Stadshuset Bryggan
Strandvägen 28
21600 Pargas