Pargas Svenska Pensionärer

Fågelexcursion

27 Maj 2019 kl. 21.30–23.00

Hej
’Fågelskådargruppens följande excurr går till Petteby, där vi lyssnar på nattaktiva fåglar. Vi hör rördrom och vattenrall och flera olika sångare, t.ex. säv- och rörsångare. Vi åker från Bustis, måndag 27.5. kl 21.30. Anmäl till Marcus

Meddela gärna  ditt deltagande till:  duncker.marcus@gmail.com eller 040-5521100.
Väl mött!"