Pargas Svenska Pensionärer

Månadsträff

15 Maj 2019 kl. 13.00–16.00

Majträffen är vår sista månadsträff inför sommarlovet. Vi träffas onsdag 15.5 kl 13 i Brandkårshuset.  I programmet ingår aktuell information, allsång, kaffe med dopp, lotteri samt två anföranden: Rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård från Förbundet Finlands Svenska Synskadade presenterar förbundet samt sitt eget arbete. Hon tangerar även de vanligaste ögonsjukdomarna. Projektplanerare vid Röda Korset, Siw Karlsson, berättar om projektet ”Vi ses i byn”. Projektets syfte är att minska ensamheten hos de hemmaboende äldre. 

Väl mött!  Trevlig sommar !


Plats
Brankis