Pargas Svenska Pensionärer

IT-stöd

18 Mars 2020 kl. 10.00–11.30

Dessa stödtillfällen koncentrerar sig mera på individuella problem. 

Vårens träffar 2020
Träffarna hålls på Seniorum onsdagar kl. 10-11.30. Datum för Drop-in-träffarna är under våren 2020: 15.1, 5.2, 26.2, 18.3 och 8.4.


Plats
Seniorum
Strandvägen