Pargas Svenska Pensionärer

Kalkhantering på Boundbirsn i Pargas, augusti 2016

30.10.2016 kl. 07:14
Då Boundbirsn hade fullt pådrag lördagen den 6 augusti var det också fullt drag i kalkugnen. Eldflammornas temperatur steg över 1000°C och kalkstenen var genombränd.
Egil fick bevisat att kalkbränning i en liten demonstrationsugn lyckas, vilket sakkunskapen hade ställt sig tveksam till. Men utan eldsjälen Kurt hade det knappast blivit något. Man kan säga att han var mer än arbetsledare, brännmästare och pyroteknisk ingenjör.
Gusse Lauren